دانلود پایان نامه با موضوع کنترل جابه جایی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

تکه هایی از متن :

1-2  مروري بر مطالعات انجام شده

در زمینه بکارگیری روش­های مختلف برای بررسی میزان جابجایی به کمک مشاهدات انجام شده توسط دستگاه­های دقیق اندازه­گیری موجود در علم نقشه­برداری، تحقیقات زیادی انجام شده است. این روش­ها به دو نوع روش­های کلاسیک بر پایه مشاهدات زمینی و روش­ها نوین بر پایه مشاهدات ماهواره­ای تقسیم­بندی می­شوند.

روش تست ثبات کلی شبکه و تبدیل همانندی وزن دار تکراری [1](IWST) ، برای یافتن نقاط پایدار در شبکه­ها از جمله­ موارد بکارگیری روش کلاسیک است. تبدیل همانندی وزن دار تکراری (IWST)  ،  خود به دو روش انجام می­گیرد:   الف) مینیمم کردن نرم اول بردار جابجایی (LAS – L1) .     ب)  مینیمم کردن نرم دوم بردار جابجایی (LAS – L2). مينيمم سازي نرم اول يك ابزار رياضي قوي براي مشخص كردن اشتباهات در اطلاعات نقشه برداري است. محاسبات روش مینیمم­سازی نرم اول نتایج قابل قبولی داشت (جزایری، 1387).

حساسیت نرم اول نسبت به دوم به جابجایی بیشتر است و جابجایی­ها در این نرم مشخص­تر هستند. خاصیت این روش در آن است که در مقابل خطاهای فاحش نسبت به روش معمول کمترین مربعات حساسیت کمتری از خود نشان می­دهد. محققینی نظیر  Caspary  منکر کارایی نرم دوم  در کارهای دقیقی نظیر آنالیز تغییر شکل هستند  (Caspary, 1987). چرا که این نرم تحت شرایط خاص آماری دارای جواب است و اصولاً دارای حساسیت زیادی نسبت به خطاهای فاحش می­باشد. از طرفی حساسیت این نرم نسبت به جابجایی ها کمتر است. در نرم اول تأثیر نقاط در دیتوم شبکه وزن دار می­شود و این وزن متناسب با عکس اختلاف مختصات هر نقطه خواهد بود. این عملیات به دلیل تکراری بودن آنقدر ادامه می­یابد که دیتوم ثابت گردد و با انجام آزمون های آماری میتوان پی بُـرد که کدام نقاط در فواصل زمانی اپک ها جابجا شده­اند (Chen.et al. 1990) .

در نوع دیگر روش کلاسیکی یعنی تست ثبات کلی شبکه، ابتدا سرشکنی مشاهدات دو اپک شبکه به صورت جداگانه انجام می­شود. سپس با حذف کردن تأثیر تک تک نقاط در دیتوم دو اپک شبکه و انجام آزمون آماری تعیین می­شود که وجود کدام نقاط در دیتوم باعث پایداری بیشتری می­گردد. این نتیجه با تست کردن ثبات کلی شبکه حاصل می­شود (Van Mierlo,1978).

مقایسه دو روش تست ثبات کلی شبکه و مینیمم­سازی نرماول که توسط (جزایری، 1387) انجام شد، نشان داد که مینیم­سازی نرماول بردار جابجایی، قدرت بیشتری در کشف نقاط جابجا شده نسبت به روش ثبات کلی شبکه دارد.

از جمله تحقیقات جدید انجام شده در زمینه میکروژئودزی می­توان به تحقیقات، (Hekimoglu, et al., 2002)، Hekimoglu et al (2010) و Erdogan, and Hekimoglu, 2014  اشاره نمود. نتایج شبیه سازی­های انجام شده در این تحقیقات نشان می­دهد که نقاط کشف شده توسط  روش­های قراردادی آنالیز جابجایی (CDA[2]) همواره درست تشخیص داده نمی­شوند (Hekimoglu et al, 2010) که علت آن می تواند همان خاصیت پخش کنندگی خطاها در کمترین مربعات باشد. همچنین نتایج مطالعه Hekimoglu et al (2010) نشان داده است که چنانچه شبکه فقط شامل یک نقطه­ی ناپایدار باشد، نتایج بسیار خوبی حاصل می­گردد و تاثیر پخش کنندگی خطاها در برآورد کمترین مربعات مینیمم می­گردد. بنابراین این محققان ایده آنالیز زیرشبکه را ارائه نمودند که هر زیرشبکه شامل یک نقطه موضوع و سایر نقاط مرجع باشد. سپس هر کدام از زیرشبکه­ها به طور جداگانه آنالیز می­شود. این ایده مطرح شده علاوه بر مشاهدات شبیه سازی شده بر روی یک شبکه واقعی نیز پیاده شده است (Erdogan, and Hekimoglu, 2014). شبکه واقعی مورد استفاده در تحقیق Erdogan, and Hekimoglu, (2014) شبکه­ای متشکل از شش ایستگاه دائم GPS به عنوان نقاط مرجع یا ثابت و همچنین شامل سه نقطه­ی موضوع می­باشد. ایستگاه­های دائم مورد استفاده عبارتند از SARY, KABR, SLEE, ISTN, TUBI و ISTA. که دو ایستگاه TUBI و ISTA از شبکه دائم IGS و چهار ایستگاه دائم دیگر متعلق به شبکه CORS-TR (شبکه دائم کشور ترکیه) می­باشند. همچنین سه نقطه­ی موضوع با نام­های OBC1, OBC2 و OBS3 سه نقطه پیلار زمینی (در بالای ساختمان­های یک دانشگاه در ترکیه) می­باشند. همچنین جهت امکان ایجاد جابجایی واقعی در نقاط موضوع شبکه نیز وسیله­ای طراحی و ساخته شده است. این وسیله قادر است آنتن ایستگاه را روی صفحه افقی با دقت 1 میلیمتر جابجا نماید و بدین صورت جابجایی­های دلخواه را می­توان بر روی نقاط موضوع اعمال نمود. شبکه کلی شامل 9 نقطه می­باشد، که جهت افزایش اعتمادپذیری و استفاده از ایده­ی مدنظر، این شبکه کلی به سه زیرشبکه تقسیم شده است. هریک از این سه زیرشبکه فقط شامل یکی از نقاط موضوع می­باشند. آنچه که از نتایج بدست آمده مشخص است این که در تقسیم شبکه به زیرشبکه­ها نتایج بهتری حاصل گردیده است. لازم به ذکر است در پژوهش حاضر از ایده مطرح شده در این تحیققات استفاده شده است که در بخش­های بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

Author: 92