دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فرایندهای ژئوشیمیایی حاکم بر آبخوان مورد مطالعه و اثرات ناشی از آن

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

2-4- مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور

مطالعات متعددی در زمینه کیفیت آب­زیرزمینی با استفاده از توصیف نمودارها، استانداردها و سیستم اطلاعات جغرافیایی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که به­طور مختصر در ذیل به بعضی از آنها اشاره می­گردد:

– کابلی، 1382، بررسی ویژگی­های کمی و کیفی آبخوان آبرفتی دشت ساری، که در این تحقیق از عوامل مؤثر بر پایین بودن کیفیت آب­زیرزمینی منطقه، نفوذ پساب مصارف مختلف، اختلاط آب شور فسیل و آب دریا و همچنین تبخیر از آب­زیرزمینی تشخیص داده شد.

– بهزادی­فر، 1383، پهنه­بندی مناطق مستعد اکتشاف آب­زیرزمینی دشت قوچان-شیروان با استفاده از GIS، که در این تحقیق علاوه­بر تهیه نقشه­ها و پهنه­بندی­های مختلف کیفی از نظر شرب، کشاورزی، باقیمانده خشک و تیپ آب­زیرزمینی، مدل کمی آب­زیرزمینی آبخوان نیز ارائه شد.

– کریم دوست و همکاران، 1388، کیفیت آب­زیرزمینی دشت اردبیل را از نظر مصارف شرب، کشاورزی مورد بررسی قرار دادند، که با در نظر گرفتن عوامل موثر در کیفیت آب­زیرزمینی و بررسی­های آماری   داده­های کیفی، به این نتیجه رسیدند که کیفیت آب­زیرزمینی دشت اردبیل از نظر مصارف شرب در حد متوسط تا خوب و از نظر آبیاری در حد مطلوب می­باشد.

– موسوی و همکاران، 1388، کیفیت آب نکاء، تجن و سفیدرود را بر اساس استانداردهای موجود و نیز توسط برخی روشهای گرافیکی از قبیل نمودار پایپر، شولر، استیف و ویلکوکس مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که نمونه­ها در ایستگاه­های مختلف از نظر کیفی مشابه هستند.

– محمدی سعدآباد و کیانی، 1388، به بررسی تغییرات هدایت الکتریکی و میزان کلر آب چاه­های فاروج در سالهای 1379 تا 1386 پرداختند. به این نتیجه رسیدند که سیر صعودی روند تغییرات هدایت الکتریکی و کلر آب، به ویژه در سال­های اخیر، مرتبط با افزایش فعالیت­های صنعتی و نیز تغییرات هواشناسی در منطقه بوده که اثرات نامطلوبی را بر کیفیت بهره­برداری آب در این دشت داشته است.

– ضیاء و همکاران، 1388، به بررسی کمی و کیفی آب­زیرزمینی دشت اسفندان با کمک Arc GIS پرداختند. با توجه به بررسی نقشه­های هم­ میزان ترسیم شده از پارامترهای کیفی و پهنه­بندی کیفیت آب از نظر شرب و کشاورزی، مهم­ترین عامل تغییر کیفی زمین­شناسی، تأثیرات هیدروژئولوژیکی مشخص شده است.

– اسفندیاری و همکاران، 1388، با استفاده از Arc GIS به پهنه­بندی کیفی آب­های زیرزمینی اراضی مجاور دریاچه طشک، فارس پرداختند. نتایج نشان داد تنها 14/34 درصد از آب منطقه برای کشاورزی خوب و مناسب است.

– کلانتری و همکاران، 1390، به بررسی کیفی منابع آب­زیرزمینی دشت زیرراه در شمال شرق شهرستان دشتستان، استان بوشهر با استفاده از Arc GIS از لحاظ شرب، کشاورزی و صنعت پرداختند. با تفسیر  نقشه­های ترسیم شده، قسمت شمال و مرکز دشت دارای کیفیت غیر قابل قبول برای مصارف شرب و از لحاظ کشاورزی اکثر نمونه­ها بر اساس طبقه­بندی ویلکوکس در کلاس C4S4 قرار گرفتند، و کیفیت منابع آب از لحظ مصرف صنعت پوسته­گذار هستند. مهم­ترین عوامل وجود نمکزار، تالابهای آب شور، عدم زهکشی مناسب، تشکیل املاح در روی سطح زمین، حرکت این املاح همراه با نفوذ آب سطحی و زیرزمینی به درون سفره آبدار نتیجه گرفته شد.

– فضل­اولی و همکاران، 1391، به بررسی کیفی منابع آب­زیرزمینی دشت ساری- نکاء از نظر کشاورزی با استفاده از Arc GIS، در طی 15 سال آماری پرداختند. مشاهده شد كه به طور متوسط 12/83 درصد مساحت دشت داراي كلاس C3S1 مي­باشد. آب­هاي مربوط به اين كلاس دارای خطر شوری زیاد و خطر قلیائیت کم می­باشند و با انجام تسهیلات لازم نظیر آبشویی متوسط خاک­ها و ایجاد شبکه­های زهکشی مناسب، براي كار­هاي كشاورزي قابل استفاده هستند.

– هس و وایت[1]، 1993، با استفاده از داده­های شیمیایی 441 نمونه از 15 موقعیت نمونه­برداری در آبخوان کارستی کربناته جنوب مرکزی کنتاگی ایالات متحده، سری­های زمانی را تهیه نمودند که نوسانات فصلی در مقیاس­های زمانی هفتگی و ماهانه را آشکار می­ساختند. آنها بیان نمودند که تغییرات کوتاه­مدت و بعضی از تغییرات فصلی در پارامترهای سختی و نمایه­های اشباع می­تواند به­حساب اثرات ترقیق از رواناب­های طوفانی و فصلی گذاشته شود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Author: 92