دانلود پایان نامه با موضوع آنالیز عددی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

تکه هایی از متن :

2-1 مقدمه

همه‌ساله زمین‌لغزش‌هایی در نقاطي از جهان اتفاق می‌افتد كه از آن جمله می‌توان به زمین‌لغزش‌های به وقوع پيوسته اخير در ايتاليا، پاكستان، مکزيک و … اشاره نمود كه خسارت‌های قابل‌توجهی را به وجود آورد.

باوجود فعالیت‌های کاهش‌دهنده ريسک ناپايداری كه قبل از ساخت پروژه‌ها برنامه‌ریزی و طراحي می‌شود، بازهم عدم قطعیت‌ها به‌خصوص مرتبط با شناخت خاک وجود دارد. بنابراين اهميت آناليز پايداری شیروانی‌های موجود آشکار می‌شود.

در طي دهه‌های گذشته، تجربه رفتار شیروانی‌ها و اغلب با گسيختگي آن‌ها، منجر به افزايش درک ما درباره شناسايي ضرورت‌ها و محدودیت‌های آزمایش‌های آزمايشگاهي و درجا برای ارزيابي مقاومت‌های خاک ،توسعه انواع مؤثرتر و جديد ابزار گذاری برای مشاهده رفتار شیروانی‌ها، درک اصول مکانيک خاک كه رفتار خاک را به پايداری شيرواني مرتبط می‌کنند، پروسه‌های تحليلي اصلاح‌شده كه با بررسي گسترده مکانيک آناليزهای پايداری شيب تکمیل‌شده است، مقايسه جزئيات با رفتار صحرايي و استفاده از كامپيوترها برای انجام آناليزهای كلي و دقيق شده است.

عملکرد شیروانی‌های مسلح شده توسط پايداری و تغییرشکل آن‌ها بيان می‌شود. تغییرشکل‌های شیروانی‌های می‌تواند به سازه‌های مجاور، تأسیسات و خیابان‌های اطراف آسيب برساند. شدت و مقدار اين آسيب به بزرگي و الگوی توزيع تغییرشکل‌های خاک در محدوده شیروانی‌های وابسته است. پايداری و تغییرشکل‌های شیروانی‌های به برگ خریدهایی، وابسته می‌باشند. تجربه نشان داده است كه پیش‌بینی ميزان تغییرشکل‌ها بسيار پيچيده و فرايندی وقت‌گیر است. ازاین‌رو همواره محققين مختلف سعي در ارائه روش‌های ساده‌تر و دقیق‌تر در پیش‌بینی ميزان تغییرشکل‌های شیروانی‌های داشته‌اند.

میخ­­کوبی­ [1]يکي از انواع عمليات مسلح كردن خاک است كه در پايدارسازی شیب‌ها و گودبرداری‌ها از سه دهه اخير در جهان به‌خصوص فرانسه، آلمان و اخيراً در آمريکا رايج شده است. فرضيه اصلي اين نوع مقاوم‌سازی، مسلح كردن زمين به‌منظور افزايش مقاومت برشي خاک و مقید كردن جابه‌جایی آن است. انتقال نيروی كششي تولیدشده از میخ­خاک­ها به زمين با استفاده از اصطکاک ایجادشده ميان آن دو، فرض اصلي طراحي است. قابل‌ذکر است كه اين سيستم، به مهندسان اجازه می‌دهد كه از زمين برای ايجاد سازه‌های نگهبان نيز استفاده كنند.روش میخ­کوبی از مزیت‌های زيادی نسبت به روش‌های معمول مقاوم‌سازی مانند ديوارهای حائل برخوردار است به‌علاوه دارای هزینه‌های كمتری نيز است لذا روز­به­روز تقاضای مهندسين برای استفاده از اين روش افزايش مي­يابد.

[1]Nailing

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

Author: 92