دانلود پایان نامه با موضوع:سد سیمره در دره شهر

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

3-9-جايگزيني تجهيزات:

عمر مفيد اجزاء اصلي نيروگاه، نظير سيم پيچ هاي ژنراتور، رانرهاي توربين وقسمتهاي فرسوده شده ديگر محدود بوده وپس از اتمام دوره عمر كاري آنها، نياز به جايگزيني و نوسازي خواهند داشت. ماهيت اين سیستم های انتقال آب هزينه هاي مربوط به نوسازي و بازسازي تجهيزات را در سال 25 برابر ارزش كل تجهيزات درزمان حال در نظر گرفته شده است. قطعاً براي سیستم های انتقال آبي بزرگ و متوسط فرسودگي را ميتوان به تفكيك براي بخشهاي متفاوت مشخص نموده  تا هزينه هاي دقيق بازسازي و اصلاح آنها برآورد گردد. [1]

3-10-  فوايد و درآمدهاي حاصل از پروژه :

درآمدهاي محسوس و نامحسوس،درآمدهاي محسوس شامل آب بها وغير محسوس در برگيرنده اثرات مثبت زيست محيطي،كنترل سيلاب،تأمين آب كشاورزي،حوضچه هاي پرورش آبزيان،تفرج گاه هاوغيره كه به مقادير كميتي تبديل مي شوند. درآمدهاي نامحسوس در تحليل اقتصادي پروژه منظور نگشته اند. در صورت در نظرگرفتن اين اثرات، طبيعي است براي شاخصهاي اقتصادي وضعيت مطلوبتري حاصل خواهد شد.

  • مشخصات مالي و زماني و نحوه توزيع سرمايه:

دوره استهلاك سرمايه براي هزينه هاي ساختماني  50 سال

دوره جايگزيني و نوسازي تجهيزات  انتقال آب     25 سال

طول زمان ساخت                                         3 سال

نرخ بهره در سال                                       10 %

قيمت دلار براي بخش خصوصي                32000  ريال

(با در نظر گرفتن هزينه هاي تبعي )

– نرخ تورم در سال                                 5% در سال

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92