دانلود پایان نامه ارشد کنترل نشت و جلوگیری از آبدهی و آببندنمودن پی سد خاکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

2-8- کنترل نشت آب درپی وبدنه سدخاکی

برای برآوردن مقدار تراوش قابل انتظار باید ضریب تراوایی مصالح پی تعیین شود. این ضریب تابعی از ابعاد و دانه‌های درشت، مقدار دانه‌های ریز و دانسیته مخلوط است. سه آزمایش صحرایی برای تعیین ضریب تراوایی خاک بکار می‌روند:

1- آزمایشات پمپاژ به بیرون که در آن آب از یک چاه با دبی ثابت پمپ شده و افت سطح آب زیرزمینی در چاه‌های مشاهده‌ای که بر روی خطوط شعاعی در فواصل مختلف از پمپاژ قرار گرفته‌اند.

2- آزمایشات انجام شده با مشاهده سرعت جریان که از طریق سرعت حرکت یک ماده رنگی و یا الکترولیت از نقطه مبنا تا یک چاه مشاهده‌ای اندازه‌گیری می‌شود.

3- آزمایشات پمپاژ به داخل که در آن آب به درون یک گمانه یا چاهک آزمایشی پمپ شده و سرعت تراوش تحت یک بار ثابت اندازه‌گیری می‌شود.

آزمایشات آزمایشگاهی متعددی مانند تحکیم یک بعدی، تراوایی با بار ثابت و تراوایی با بار متغیر نیز وجود دارند که از آنها برای تعیین ضریب تراوایی استفاده می‌شود(6).بسته به شرایط مورد نیاز برای جلوگیری از تراوش مضرو نامطلوب پی با توجه به پایداری در مقابل رگاب و جوشش احتمالی در اثر نیروهای تراوش می‌توان از روشهای کنترل تراوش استفاده کرد. برای کاهش تراوش و کنترل نیروهای آن می‌توان از ترانشه زهکش، سپرکوبی، جداره آب‌بند، دیوار ایجاد شده از شمعهای در جا ریخته، تزریق آبرفت، پتوی زهکش بالا دست و یا ترکیبی از این روشها استفاده کرد. برای جمع‌آوری و کنترل تراوش و نیروهای مربوط به آن به منظور جلوگیری از رگاب و جوشش در پایین دست پی سد از پتوی پایین دست، پاشنه زهکش، ترانشه زهکش، چاه‌های فشار شکن و یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود(15).

برای کنترل آب جریان یافته از پی که احتمالا ممکن است تحت اضافه فشار هیدرواستاتیک نیز باشد از پتوهای زهکش افقی در بخش پایین دست مقطع و یا بلافاصله بعد از پاشنه سد می‌توان استفاده کرد. هدف از این پتوها تسهیل جریان و استهلاک فشار است به شکلی که ساختار مصالح پی به هم نریخته و خروج ریزدانه‌ها (رگاب) به گسیختگی منجر نشود. پاشنه‌های زهکش معمولاً به همراه پتوهای زهکش افقی و در امتداد قاعده پایین دست سد بکار گرفته می‌شوند. هدف از این زهکش‌ها جمع‌آوری جریان تراوش و هدایت آن به یک لوله خروجی است که معمولاً به حوضچه آرامش سرریز یا تخلیه کننده‌ها و یا در پایین‌دست سد به بستر رودخانه می‌ریزد. برای اطمینان از ظرفیت کافی برای انتقال جریان تراوش بهتر است به جای زهکشها نوع فرانسوی از چاله‌های زهکش شامل لوله‌های خرطومی مشبک که در مصالح فیلتر یا زهکش قرار گرفته‌اند، استفاده نمود(11). برای کنترل تراوش در بخش‌های کم عمق‌تر پی به منظور جلوگیری از رگاب و جوشش در نواحی بحرانی نزدیک به پاشنه پایین دست می‌توان از ترانشه‌های زهکش که با مصالح فیلتر و زهکش طراحی شده پر می‌شود، استفاده کرد. لوله‌های خرطومی مشبک مانند کاربرد آنها با پاشنه‌های زهکش برای جمع‌آوری و انتقال آب به نقطه خروجی معمولاً با ترانشه در پاشنه سد بکار می‌روند. احتیاط‌های لازم برای بازرسی، نگهداری و تعمیر لوله‌های زهکش باید در نظر گرفته شود. جنس این لوله‌ها در استحکام و مقاومت آنها بسیار موثر است و لذا بایستی از نوعی انتخاب شوند که در مقابل اشعه ماوراء بنفش مقاوم باشد. معمولاً برای همین منظور در ساخت این لوله‌هااز موادی مانند خنثی کننده اشعه ماوراءبنفش استفاده می‌شود(7).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92