دانلود پایان نامه ارشد پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقويت شده با مصالح FRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

 

3-1-6-3 مدل بتن آسيب ديده پلاستيک[1]

مدل بتن آسيب ديده پلاستيک يک قابليت کلي براي مدلسازي بتن و ديگر مواد شبه ترد در انواع سازه­ها فراهم مي­کند. اين مدل بر پايه کارهاي lubliner (1989) ارائه و توسطlee  و fenves در سال(1998) اصلاح و تکميل شد. مدل بتن آسيب ديده پلاستيک برخلاف مدل­هاي ديگر Abaqus مي­تواند در هر دو تحليل implicit و Explicit بکار رود. بدليل اينکه در اين تحقيق براي مدلسازي مصالح بتن تیرها از از اين مدل استفاده شده، در ادامه مدل مذکور را به نحو مبسوط شرح مي­دهيم.

اين مدل از مفهوم آسيب­ديدگي ايزوتروپيک در محدوده خطي در ترکيب با کشش ايزوتروپيک و فشار پلاستيک جهت نمايش رفتار غيرخطي بتن استفاده مي­کند و دو مکانيزم اصلي براي شکست فرض مي­کند. ترک­خوردگي کششي و خرد­شدگي فشاري(متناسب با رفتار ترد بتن) [9].

مدل مذکور سه ويژگي اصلي بتن در ساختمان را در نظر مي­گيرد [28]:

مقاومت فشاري بزرگتر از کشش است.

زماني که وارد محدوده پلاستيک مي­شود سختي کاهش مي­يابد.

زماني که بارگذاري از کشش به فشار تغيير مي­کند بخشي از سختي، دوباره بازيابي مي­شود.

در شکل(3-10) رفتار تنش-کرنش بتن در فشار و کشش هنگام باربرداري ديده مي­شود. سختي بتن زماني که از محدوده پلاستيک باربرداري مي­شود کاهش مي­يابد(برخلاف فولاد که سختي در هنگام باربرداري با سختي اوليه برابر است).

شکل(3-11) منحني هيسترزيس بتن را نشان مي­دهد. ديده مي­شود زماني که تنش ماده از کشش به فشار تغيير مي­کند سختي بازيابي مي­شود.

همچنين براي بارگذاري دلخواه حتي بارگذاري چرخه­اي، اين مدل مناسب است (مدل smeared براي بارگذاري يکنواخت مناسب بود) و کاهش سختي الاستيک در آن با در نظر گرفتن کرنش پلاستيک هم در کشش و هم در فشار توجيه مي­گردد [9].

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

Author: 92