دانلود پایان نامه ارشد عمران رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

  • پاسخ هیسترسیس[1]:

پدیده ای است که طی آن عکس العمل ماده نسبت به تغییرحالت به عکس العمل ماده نسبت به همان موقعیت گذشته وابسته است مثلا” وقتی یک میله فلزی راخم میکنیم ودوباره به حالت اول برمی گردانیم مقداری انرژی در آن ذخیره می شود و انرژی ذخیره شده بصورت گرما تلف می شود .

 

  • پریود:

مدت زمان لازم برای یک حرکت رفت وبرگشت را گویند وبرعکس آنرا فرکانس گویند .

 

  • میرایی[2]:

فرایندی که ارتعاش بوسیله آن به تدریج کاهش پیدامی کند تا به صفر برسد را گویند.

  • چشمه اتصال:

ناحیه محصور شده جان ستون در مقابل بال تیر راگویند .

  • بارهای ثقلی:

به بارهای مرده ، زنده و برف بارهای ثقلی گویند.

21-المان shell:

المانی که رفتارآن شامل سختی برشی وخمشی می باشد یعنی قادربه انتقال نیروی برشی ولنگرخمشی به اطراف خود می باشد.

22- ABAQUS:

از نرم افزارهای اجزاء محدود می باشد که مسائل مهندسی را برمبنای روش المان محدود حل می نماید.

 

1-8  محدودیتهای تحقیق

معمولاً به دلیل عدم وجود ضوابط منطقی وآیین نامه ها ودستورالعملهای خاص کاربرد قابهای نیمه صلب مقاوم در برابر زلزله محدود می باشد واستفاده از این اتصالات با توجه به نتایج پارامترهای رفتار که در مطالعات عددی وآزمایشگاهی انجام شده برروی مدلهای فرضی با اتصالات نیمه صلب ومقایسه نتایج بدست آمده از آنالیز این مدل با نتایج نمونه مشابه آزمایشگاهی برای کنترل ونهایتا” مقایسه کردن با اتصالات صلب حاصل می شود انجام می گیرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92