دانلود پایان نامه ارشد عمران درباره FRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

2-1-6- ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های FRP

مدول الاستیسیته و مقاومت کششی بسته به ضخامت ورق های کامپوزیت می تواند تفاوت بسیار زیادی نسبت به اعداد آورده شده در جدول 2-1 داشته باشند.

بدون توجه به نوع فیبرها و یا روش ساخت آنها هر سه نوع این کامپوزیت ها رفتار تنش – کرنش یکسانی از خود نشان می دهند و این یکی از ویژگی های بسیار مهم کامپوزیت های FRP در استفاده سازه ای آنها می باشد. شکل 2-2 نوعی از منحنی های تنش – کرنش را برای کامپوزیت های GFRP، CFRP و فولاد نرم نشان می دهد.  با توجه به این نمودار مشاهده می شود که شکل پذیری فولاد بیشتر از مواد کامپوزیت می باشد و می توان دو نتیجه مهم سازه ای از این مسئله گرفت: اول اینکه این مصالح (FRP) شکل پذیری فولاد را ندارند و ممکن است شکل پذیری اعضای سازه بتن مسلح را که با استفاده از FRP ها مقاوم شده اند، محدود کند. با وجود این در مواقعی که برای جکت کردن بتن مورد استفاده قرار می گیرند، این مصالح می توانند بطور قابل توجهی مقاومت و شکل پذیری ستون ها را افزایش دهند.

 

جدول2-1: ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های GFRP، CFRP و AFRP

نوع کامپوزیت

با فیبر یکطرفه

محتوای فیبری

(درصدی از وزن ورق)

دانسیته

(kg/m?)

مدول الاستیسیته

(GPa)

مقاومت کششی

(MPa)

GFRP

80 – 50

2000 – 1600

25-20

1800-400

CFRP

75-65

1900-1600

120 – 250

2250-1200

AFRP

70-60

1250-1050

125-40

1800-1000

(ناطق الهی، 1385).

استنباط دوم از رفتار شکننده مصالح کامپوزیت FRP، باز توزیع تنش است که از سخت شدگی دوباره این مصالح به علت عدم شکل پذیری آنها حاصل می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92