دانلود پایان نامه ارشد عمران تعیین تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

تکه هایی از متن :

3-2-3. آزمايش سرعت پالس التراسونيک (UPV)

3-2-3-1. روش سرعت پالس

روش سرعت پالس التراسونيک شامل اندازه­گيري زمان سير يک پالس التراسونيک مي­باشد که از بتن آزمايشي مي­گذرد. دستگاه التراسونيک شامل مدار الکترونيکي براي توليد پالس و يک انتقال دهنده براي انتقال اين پالسهاي الکترونيکي به انرژي مکانيکي مي­باشد که داراي  فرکانسهاي ارتعاشي در محدوده 15 تا KHz 50 هستند. زمان سير بين رفت و برگشت پالس بطور الکترونيکي اندازهگيري مي­شود. از تقسيم طول مسير بين انتقال­دهنده­ها بر زمان سير، سرعت ميانگين انتشار موج بدست مي­آيد. دستگاه اندازه­گيري سونيسکوپ ناميده مي­شود.

سه روش براي اندازه­گيري سرعت پالس در بتن وجود دارد:

  • انتقال مستقيم
  • انتقال غيرمستقيم
  • انتقال سطحي

در اينجا از روش مستقيم با قرار دادن انتقال دهنده­ها بين دو سطح مقابل نمونه­هاي بتني استفاده شده است. در شکل 3-22 دستگاه سونيسکوپ نشان داده شده است.

 

3-2-3-2. عوامل موثر بر سرعت پالس

اندازه سرعت پالس تحت تاثير تعدادي از عوامل بدون احتساب خواص بتن قرار دارد:

  • صافي سطح تماس نمونه زير آزمايش
  • اثر طول مسير بر سرعت پالس
  • دماي آزمايش
  • شرايط رطوبتي بتن
  • وجود ميلگردهاي فولادي

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

Author: 92