دانلود پایان نامه ارشد عمران تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

تکه هایی از متن :

4-1 مقدمه

همان طور که پیش‌تر اشاره شد در این تحقیق از روش مدل المان محدود جهت تحلیل و بررسی مسئله استفاده شده است. به این منظور جهت مدل سازی نرم افزار Abaqus انتخاب شده که بر اساس روش المان محدود ایجاد شده و نرم افزاری بسیار توانمند است.

مدل ایجاد شده به کمک این نرم افزار شامل سه بخش اصلی سد، مخزن و فونداسیون می‌شود. هر یک از این بخش‌ها به شکل مناسب مش‌بندی شده‌اند و به آنها المان‌های مناسب تخصیص داده شده است. تاثیر متقابل این بخش‌ها بر روی یکدیگر از جمله فرضیات مدل تهیه شده توسط نرم‌افزار Abaqus است. همچنین شرایط مرزی خاص سیستم در تحلیل‌های دینامیکی و استاتیکی به شکل مناسب در این مدل لحاظ شده است.

در ادامه مشخاصات نرم‌افزار مورد استفاده و ویژگی‌های سیستم و مشخصات مدل شرح داده شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

Author: 92