دانلود پایان نامه ارشد عمران بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

2-4-2- پی‌های شن و ماسه‌ای

پی سدها در بسیاری از موارد روی رسوبات آبرفتی جوان متشکل از شن و ماسه تراوای بر روی تشکیلات زمین شناسی ناتراواتر قرارگرفته است. جنس مصالح تراوا از ماسه ریز تا درشت دانه بوده ولی اغلب از مخلوط های ناهمگن تشکیل می‌شوند. پی‌های شن و ماسه ای عموماً از مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارد از سوی بدنه سد و مخزن برخوردار می‌باشد. ولی پایداری سد باید از طریق کاوش‌های زیر سطحی، نمونه‌برداری، آزمایش و انجام تحلیل‌های مناسب تأیید شود.عموماً  دو مسئله در ارتباط با پی‌های تراوا وجود دارد؛ یکی به مقدار تراوش و دیگری فشارهای ناشی از تراوش مربوط می‌شود. بعضی از پی‌ها که از ماسه بسیار پوک تشکیل می‌شوند ممکن است تحت فشارهای استاتیکی دچار فروریزش شوند. این گونه پی‌ها بارهای وارده در حین ساخت سد را تحمل کرده و سپس هنگام اشباع شدن در اولین آبگیری مخزن دچار نشست شده و یا فرو می‌ریزند.برای اصلاح و کنترل نشست در این گونه پی‌ها روشهای متعددی مانند پیش تحکیم کردن از طریق اشباع یا بارگذاری، روشهای تراکم مانند شمعهای تراکمی، تحکیم دینامیکی، انفجار و یا برداشت خاک و تعویض آن با خاک مناسب را می‌توان انتخاب نمود(7).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92