دانلود پایان نامه ارشد عمران :بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

تکه هایی از متن :

1 – 4  ساختار پايان نامه

در فصل اول، به توضيح مختصري از سازه هاي بتني و دليل استفاده از آن ها، پرداخته شده است.

در فصل دوم، تحقيقات انجام شده در گذشته در رابطه با اين تحقيق و نتايج آن ها آمده است.

در فصل سوم، روش انجام آزمايش با توضيحاتي در خصوص دقت و چگونگي کار با وسايل مورد استفاده در آزمايشگاه آمده است و نيز به بيان مراحل تحقيقات آزمايشگاهي، طراحي، ساخت، نحوه انجام آزمايش و خصوصيات مواد و مصالح مصرفي پرداخته شده است.

فصل چهارم، به بررسي نتايج به دست آمده از آزمايشات و شرح تفصيلي از مودهاي شکست و بيان تحليل هاي انجام شده در رابطه با چگونگي شکست و عرض ترک و مقايسه بارهاي نهايي با روابط آئين نامه، اختصاص داده شده است.

فصل پنجم، به بيان نتايج تحقيق حاضر و نيز ارائه پيشنهاد براي انجام تحقيقات آينده در اين زمينه اختصاص داده شده است.


متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP