دانلود پایان نامه ارشد عمران بررسي آبشستگي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

تکه هایی از متن :

2-4-2-1- مطالعات عددی پیرامون آبشستگی در جهان

تیسنگ[1] و همکاران (2000) ، شبیه‌سازی عددی را برای پایه‌های دایره‌ای و مستطیلی با مدل LES انجام دادند. آنها اظهار داشتند که جریان پایین رونده در مقابل پایه شکل می‌گیرد و این پدیده باعث شکل‌گیری گرداب نعل اسبی می‌گردد. آنها همچنین نتایج آشفتگی ضریب لیفت و ضریب دراگ را با نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده مقایسه نمودند، که هماهنگی خوبی مشاهده شد.

سامر[2] و همکاران (2002) ، با استفاده از یک مدل حجم محدود هیدرودینامیک با مدل آشفتگی κ- جریان سه بعدی اطراف پایه پل را مدل کردند. آنها توانستند توسط این مدل پدیده‌های مهم آبشستگی را مشاهده کنند. عمق تعادل آبشستگی حاصل از مدل آنها با نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابقت خوبی دارد.

علی و کریم (2002)، با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت الگوی جریان اطراف پایه پل در مجاورت بستر صلب را شبیه‌سازی نمودند. نتایج حاصل از تنش برشی بستر بدست آمده از فلوئنت مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی نشان دادند.

صلاح‌الدین[3] و همکاران (2004)، با استفاده از مدل سه بعدی Fluent به بررسی جداشدگی جریان آشفته اطراف پایه پل دایره‌ای در حالت آب زلال پرداختند. آنها محاسبا‌تشان را با استفاده از مدل‌های متفاوت انجام دادند. سپس نتایج بدست آمده را با چندین سری از داده‌های آزمایشگاهی موجود مقایسه کردند. نتیجه تحقیقات آنها بیانگر این مطلب بود که کلیه مدل‌های آشفتگی K-ε مساحتی که در آن آبشستگی آغاز می‌شود را بیشتر از حد واقعی برآورد می‌کنند. این نکته راجع به سرعت‌های نزدیک بستر نیز صادق می‌باشد.

لیو و گارسیا[4] (2008)، به نقل از شریعت رضوی (1391)، به بررسی عددی 3 بعدی آبشستگی موضعی با سطح آزاد پرداختند. ایشان از روش (VOF) برای شبیه‌سازی جریان سطح آزاد آب و از مدل k-  جهت آشفتگی بهره بردند. مقایسه نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج مدل آزمایشگاهی، نشان از دقت مناسب روش عددی وی برای پیش‌بینی آبشستگی بود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

Author: 92