دانلود پایان نامه ارشد عمران ارزیابی آرایش بهینه‌ی نصب میله‌یFRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

تکه هایی از متن :

1-3 بيان مسأله، اهميت تحقيق و فرضيه‌ها

نیاز به تقویت و افزایش ظرفیت برشی در بسیاری از اعضا بتن‌مسلح در سازه‌های قدیمی یا جدید ضروری است. از میان روشهای مختلف مقاوم‌سازی برشی، استفاده از مصالح کامپوزیت FRP به صورت منقطع یا پیوسته، با توجه به مزایای فنی و توجیه اقتصادی یکی از روشهای مطرح در این زمینه می‌باشد.

یکی از روشهای تقویت برشی اعضای بتنی، روش تعبیه‌ی مصالح FRP در نزدیک سطح NSM[1] و قراردادن مصالح FRP در شیارهای ایجاد شده در دو طرف تیر بتن‌مسلح می‌باشد که در چند سال اخیر در ایران فعالیتهایی برای بکار گیری این روش با انجام کارهای آزمایشگاهی و تحلیلی انجام شده است. مبنای روش تعبیه در نزدیک سطح NSM چسباندن مصالح FRP در شیارهای ایجاد شده در سطح بتن می‌باشد. روش NSM یک روش موثر در افزایش مقاومت برشی و خمشی اعضای بتنی است. روش تعبیه در نزدیک سطح، جزو روشهای جدید تقویت تیرهای بتن مسلح بوده که با استفاده از مصالح FRP اقدام به تقویت برشی آنها شده است. در نتیجه نیاز به انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه خصوصا در کشور ما کاملا مشهود است.

1-3-1 اهداف پايان نامه

1- بررسي تاثیر تقویت برشی تیر بتن‌مسلح با میله‌ی FRP به روش NSM در ظرفیت باربری نهایی تیر

2- تقویت برشی تیرهای بتن‌مسلح با آرایش مختلف میله‌ی FRP به روش NSM و ارزیابی آرایش بهینه‌ی نصب میله‌یFRP

3- تاثیر مقاوم‌سازی برشی تیر بتن‌مسلح با مصالح FRP به روش NSM بر تغییرمکان تیر بتن‌مسلح

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

Author: 92