دانلود پایان نامه ارشد :طراحی سازه نگهبان گود برداری

آگوست 23, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

تکه هایی از متن :

نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

در این پژوهش ابتدا باید روش میخ‌کوبی مدل‌سازی شود و نتایج حاصل شود سپس با رسیدن به نتایج مطلوب روش انکر به میخ‌کوبی اضافه می­شود و نتایج حاصل از روش میخ­کوبی و روش ترکیبی را باهم مقایسه می­شود.درروش ترکیبی از دو حالت انکر گذاری در 3/1 بالایی دیوار استفاده‌شده است که در دو حالت انکرها بافاصله 3 متر از یکدیگر نصب‌شده‌اند که در حالت اول در بین دو ردیف انکر از یک ردیف میخ‌خاک استفاده‌شده که در این حالت فاصله قائم انکرها5/1 متر قلمداد شده است و در حالت دوم یک ردیف میخ‌خاک میان انکرها حذف‌شده که در این حالت فاصله قائم انکرها 3 متر قلمداد شده است.

در این پژوهش میزان تغییر­شکل­ها و پایداری سازه نگهبان در گودبرداری­های عمیق به روش میخ­کوبی و روش ترکیبی میخ­کوبی و انکر در گودهای  9و18و27 متري در شرایط خاك هموژن و در حالت اجرای میخ‌خاک‌ها با زاویه شیب 0،5،10،15،20 درجه و در حالت اجرای میخ خاک­های با طول متفاوت،7/0 و1 و 2/1 برابر ارتفاع گود  موردبررسی قرارگرفته است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی