دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران بررسی سد سیمره در دره شهر

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

4-1مقدمه:

هدف از این پژوهش بررسی انتقال آب به روش پمپاژازسرشاخه های رودخانه بااستفاده ازنرم افزارمتلب و با مطالعه موردی سدسیمره در شهرستان دره شهر بوده است.بررسی های اولیه نشان داده است که به منظور تأمین آب پشت سد سیمره، عمده ترین منبع ورود آب رودخانه سیمره به این سد بوده که نقش بسزایی در تأمین آب پشت سد این رودخانه را ایفا کرده است. البته در فصول باران زای پائیز و زمستان بارش های شدید موجب ایجاد جریان  های ورودی به این سد می شود که میزان آن تا حدودی کمتر از 10 درصد کل حجم آب پشت این سد را تشکیل می دهد.

میزان متوسط تبخیرسالانه ازسطح آزاد آب در حوزه آبي سدسيمره۱۸۱۴٫۰۱میلیمتر می باشد.متوسط آبدهی سالانه رودخانه بالادست این سد معادل ۸۵٫۷ مترمکعب درثانیه وحداکثردبی سیلاب ۱۱۵۲۵مترمکعب درثانیه است. این آمار نشان از این دارد که با توجه به ظرفیت بالای این سد برای آبگیری و نیز ظرفیت بالای نیروگاه و خروجی آب این سد به منظور تأمین آب به منظور مصارف مختلف، میزان آب ورودی به این سد محدود بوده و امکان کاهش ورودی آب از رودخانه به این سد بواسطه برخی رخداد های قهری نظیر خشکسالی و یا انشعاب گیری های متعدد در حوزه های بالادست و نیز هدر رفت آب به دلیل مسیر طولانی و شرايط اقليمي منطقه مورد مطالعه رودخانه سبب شده است تا بتوان در رابطه با ایجاد مسیر جدید در انتقال آب این رودخانه به حوزه درون ریز سد سیمره پژوهش هایی صورت گیرد.

سیمره از سرشاخه‌ های مهم رودخانه کرخه است که از بلندی ‌های برف ‌گیر شمال غربی ایران سرچشمه گرفته و پس از گذر از هلیلان در محل پل کشکان به رودخانه کشکان پیوسته و رودخانه کرخه را بوجود می‌ آورد. رودخانه سیمره در بین رشته کوه ‌های زاگرس، در ناحیه شمال غرب، رودخانه قره سو  ودر ناحیه شمال شرق حوضه آبریز رودخانه گاماسیاب واقع است. حوزه آبریز رود خانه سیمره یکی از مهمترین حوزه های آبریز در استان ایلام است. رودخانه سیکان در شش کیلومتری غرب دره شهر یکی از مهمترین سر شاخه این حوزه آبریز مهم می باشد که توانسته بیشترین مصرف آب شرب و کشاورزی در شهرستان دره شهر را به خود اختصاص دهد .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92