دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران بررسي جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

3-9-2 معایب هسته های شیب دار

  • عمق حفاری پی در محل تماس با هسته تابع شرایط زمین شناسی مصالح است و نمی توان آن را از قبل تعیین کرد. بنابراین چنانچه عمق حفاری افزایش یابد ، اصلاح پی در محل تماس با هسته مشکل ساز بوده و ممکن است موجب انتقال بیشتر سطح تماس به سمت بالادست سد گردد و قرار دادن پرده تزریق در پی در موقعیتی مناسب نسبت به سطح تماس هسته مشکل می باشد.
  • بعد از اینکه سد به طور کامل اجرا شد ، اگر پیش بینی شود که تزریق اضافی از میان خاکریز نیاز است ، بنابراین طرح هسته مرکزی مقدم است به خاطر اینکه عملیات تزریق می تواند از تاج سد انجام شود بدون آنکه تراز آب مخزن پایین آورده شود.

 3-9-3 مزایای هسته های قائم

  • در محل سطح تماس هسته و پی فشار عمودی بیشتری حاصل می شود که در هسته مایل اینطور نیست ، از این رو احتمال ایجاد پدیده شکست هیدرولیکی و نشت از این سطح کاهش می یابد.
  • به ازای مصرف مقدار معینی مصالح خاکی برای هسته ، هسته قائم نسبت به هسته شیب دار از ضخامت بیشتری در محل تماس با پی برخوردار است و در نتیجه گرادیان هیدرولیکی در پایین دست هسته کمتر می باشد و خطر وقوع رگاب کمتر است.
  • سطح پی زیر هسته مستقل از عمق است ، بنابراین می توان از پیش ، عملیات اصلاحی آن را به اجرا در آورد.
  • در صورت نیاز به عملیات تزریق پی یا محل تماس پی با هسته در مراحل بعد ، انجام عملیات با حفر گمانه های تزریق قائم با سهولت بیشتری نسبت به گمانه های تزریق مورب صورت می گیرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92