دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

3-4  مراحل تحليل المان محدود

دراين قسمت مراحل انجام يك تحليل المان محدود، به اجمال معرفي می گردد:

1- انتخاب المان مناسب : براي هر سيستم، مطابق با اجزاء تشكيل دهنده اش، مي توان انواع مختلفي از المانها را تعريف نمود. به عنوان مثال در تحليل يك سازه مي توان آن را با مجموعه اي از المانهاي تير و يا حتي فنر مدل كرد و يا براي تحليل يك مدل صفحه اي، می توان آنرا به اجزاء مثلثي يا چند ضلعي هاي ديگر تقسيم نمود. اين تقسيم بندي، شبکه بندی ناميده مي شود.

2- محاسبه ماتريس سختي هر المان: پس از انتخاب المان و مش بندي، بايد ماتريس سختي هر المان محاسبه شود. اگرچه در اکثر موارد ماتريس سختي رابطه بين نيرو و جابه جايي را بيان مي كرد، ولي در تحليل مدلهاي مختلف ممكن است ماتريس سختي دو كميت داراي رابطه خطي را به يكديگر مربوط كند، هرچند اين دو كميت از حوزه مقاومت مصالح كاملاً به دور باشند. ماتريس برقرار كننده تناسب، ماتريس سختي ناميده می شود.

3- تركيب ماتريسها و تشكيل ماتريس سختي كل مدل : پس از محاسبه ماتريس سختي هر المان، نوبت به تركيب ماتريسها و تشكيل ماتريس سختي كل مدل مي رسد، به اين مرحله تركيب[1] گفته مي شود. در این مرحله اجزا به صورت یکپارچه تشکیل سازه نهایی را می دهند. بدیهی است که در برخی موارد بحث اندرکنش بین اجزا و مصالح دارای اهمیت زیادی است که با شناخت دقیق این رفتارها بایستی در آنالیز سیستم و سازه به درستی وارد شوند.

4- تعيين شرايط مرزي، بارگذاريها و حل معادلات : مرحله مهم بعد تعيين شرايط مرزي، بارگذاريها و حل معادلات مي باشد. پس از پايان اين مرحله، می توان جوابهاي موردنظر را بررسي نمود.

5- پردازشهاي بعدي[2] : هميشه پارامترهاي موردنياز تحليل گر مستقيماً از حل معادلات حاكم بر سيستم به دست نمي آيد.  به عنوان مثال اگر پس از مطالعه تغيير شكلهاي ايجادشده در يك تير در اثر بارگذاري، تحليلگر بخواهد ميزان تغييرات چگالي در تمام نقاط را بررسي كند، ميبايست با استفاده از نتايج به دست آمده در تحليل تغييرشكل، مجهولهاي مورد نظر خود را محاسبه نمايد.  به چنين عملياتي پردازشهاي بعدي گفته مي شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92