دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

تکه هایی از متن :

 

2-9-2- خاک‌های ماسه‌ای

تغییرشکل‌های خاک‌های ماسه‌ای در سطح میکروسکوپیک را می‌توان به صورت تغییرشکل‌های تماسی، لغزش و سر خوردن دانه‌ها بر روی هم و شکست دانه‌ها بیان کرد. این تغییرشکل‌ها در سطوح تنش متفاوتی می‌توانند ایجاد شوند (مایکل و سوگا، 2005). در تنش‌های خیلی پایین تغییرشکل‌های تماسی، بین ذرات خاک ایجاد می‌شود. تحت این شرایط خاک به صورت الاستیک رفتار می کند و تغییرشکل‌ها به صورت برگشت‌پذیر هستند. در تنش‌های پایین معمولاً تغییرشکل‌ها به صورت لغزش و سرخوردن ذرات روی هم اتفاق می‌افتد، در ‌حالیکه شکستن دانه‌ها در تنش‌های بالاتر رخ می‌دهد. تحت این دو شرایط خاک به صورت الاستوپلاستیک رفتار می‌کند و اغلب به صورت برگشت ناپذیر می‌باشد.

مطابق با نظریه مسری (2009)، تغییرشکل‌ها را تحت تنش‌های متفاوت در سه ناحیه می‌توان نشان داد:

در ناحیه 1: سایدگی و لغزش بین دانه‌ها ایجاد می‌شود.

در ناحیه 2: شکست دانه‌ها اتفاق می‌افتد.

در ناحیه 3: دانه‌ها شکسته و خرد شده و از هم جدا می‌شوند.

ناحیه 1و2 برای ذرات ماسه تحت تنش‌های پایین و ناحیه 3 در تنش‌های بالا اتفاق می‌افتد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی