دانلود پایان نامه ارشد : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد …

پایان نامه  

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تنکابن

                           پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته: کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان:

دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میرجود

 

استاد مشاور:

دکتر هاجر زارعی

  

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

اهداء

سپاس

فهرست مندرجات

فهرست جداول و نمودارها

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2.بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3. اهداف­پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-1.   اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4. ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 7

1-5. سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6. فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7.متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-8.تعاریف­ مفهومی ­و عملیاتی ­ا­جزاء…………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2. مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-1. تاریخچه روند فن­آوری اطلاعات در کتابخانه ……………………………………………………………………..13

2-2-2. تعاریف کتابخانه دیجیتالی …………………………………………………………………………………………………14

2-2-3. چرا کتابخانه دیجیتالی ؟…………………………………………………………………………………………………….16

2-2-4. اهداف کتابخانه دیجیتالی……………………………………………………………………………………………………18

2-2-5.کتابداران در کتابخانه­ های دیجیتالی……………………………………………………………………………………….18

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

2-2-5-1.آموزش­های لازم برای کتابداران دیجیتالی ………………………………………………………………………..19

2-2-6. انواع دیدگاه ها در مورد کتابخانه دیجیتال ………………………………………………………………………… 20

2-2-7.ویژگی­های کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………………………………………….22

2-2-8. مزایای کتابخانه­ های دیجیتالی …………………………………………………………………………………………….23

2-2-9. خدمات کتابخانه­ های دیجیتالی …………………………………………………………………………………………..25

2-2-9-1. خدمات مرجع در کتابخانه­ های تخصصی……………………………………………………………………….. 26

2-2-10. مجموعه­سازی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………….27

2-2- 11. مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی …………………………………………………………………………………….28

2-2-12. علل گرایش به کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………………………………………………..29

2-2-13. چالش­ها در حوزه کتابخانه­ های دیجیتالی…………………………………………………………………………..30

2-2-13-1.چالش­ها و مسایل حوزه نگرش کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………30

2-2-13-2. چالش­ها و مسایل حوزه نیروی انسانی کتابخانه­ های دیجیتالی ………………………………………..31

2-2-13-3.چالش­ها و مسایل حوزه ساخت مجموعه دیجیتالی …………………………………………… ………… 32

2-2-13-4.چالش­ها و مسایل تجهیزات و ­دستگاه­ های دیجیتال­سازی………………………………….. …………. 34

2-2-14. اصول و پایه­ های ایجاد کتابخانه­­ های دیجیتالی…………………………………………………….. ……………35

2-2-15. مدیریت کتابخانه های دیجیتال………………………………………………………………………… ……………37

2-2-15-1. آموزش………………………………………………………………………………………………….. ………………38

2-2-16. سخت­افزارها و نرم­ افزارهای مورد نیاز کتابخانه دیجیتال………………………………………. ……………42

2-2-16-1. سخت­ افزارها………………………………………………………………………………………………. ………….42

2-2-16-02 نرم­ افزارها ………………………………………………………………………………………….. ………………..42

2-2-16-3. تجهیزات دیجیتالی …………………………………………………………………………………… ……………43

2-2-17. استانداردها در کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………………. ……………..45

2-2-18. هزینه و مسایل مالی کتابخانه­ های دیجیتالی………………………………………………………….. ………..45

2-2-18-1. موانع مالی………………………………………………………………………………………………… …………..46

2-2- 18-2. مسایل حفاظت و نگهداری منابع دیجیتالی………………………………………………….. ……………47

2-2-18-3. عدم وضوح قوانین مربوط به حق مولف…………………………………………………..  ………………47

2-2-18-4. نبود روابط عاطفی میان کاربر و کتابخانه………………………………………………………. ……………50

2-2-18-5.استاندارد نبودن نظام­های ارتباطی……………………………………………………………………. …………50

2-2-18-6. عدم هماهنگی مابین متخصصان رایانه ­ای و کتابداری و اطلاع­ رسانی…………………… …………50

2-2-18-7. برخوردهای مقطعی و سطحی مدیران موسسات…………………………………………….. ……….51

2-2-18-8. عدم توجه به استانداردهای مورد نیاز………………………………………………………………………51

2-2-18-9. هزینه نسبتا بالای ایجاد………………………………………………………………………………………….51

2-2-18-10. لزوم داشتن مهارت جست­ و­ جو و بازیابی اطلاعات…………………………………………………52

2-2-18-11. موانع مالی ………………………………………………………………………………………………………..52

2-2-18-12. حفاظت از منابع اطلاعاتی بودجه………………………………………………………………………….52

2-2-19. مدیریت کتابخانه ­های دیجیتالی …………………………………………………………………………………52

2-2-19-1. کتابداران در عصر الکترونیک ……………………………………………………………………………….53

2-2-19-2. کتابداران کتابخانه­ های دیجیتالی…………………………………………………………………………….54

2-2-19-2-1. وظایف کتابدار دیجیتالی …………………………………………………………………………………54

2-2-20. معرفی برخی از کتابخانه ­های دیجیتالی معروف جهان و ایران ………………………………………55

2-2-20-1. معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی جهان……………………………………………………55

2-2-20-2. معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی ایران…………………………………………………….55

2-2-20-2-1. کتابخانه دیجیتالی تخصصی انستیتو پاستور………………………………………………………..55

2-2-20-2-2. کتابخانه مجازی فارسی قفسه…………………………………………………………………………..56

2-2-20-2-3. کتابخانه مجازی ایران…………………………………………………………………………………….56

2-2-20-2-4.موسسه فرهنگی و اطلاع ­رسانی تبیان………………………………………………………………..57

2-2-20-2-5. کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد………………………………………………………………………..57

2-2-20-2-5-1. کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد…………………………………65

2-3. پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..66

2-3-1. پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………………………………….66

2-3-2. پژوهش در خارج کشور…………………………………………………………………………………………68

2-3-3. نتایج پیشینه ها………………………………………………………………………………………………………74

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………77

3-2. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………77

3-3. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………77

3-4. ابزار و روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………..79

3-5. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده های تحقیق ……………………………………………………….80

3-5-1. روایی…………………………………………………………………………………………………………….80

3-5-2. پایایی…………………………………………………………………………………………………………….80

3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….81

3-6-1. آمارتوصیفی ………………………………………………………………………………………………….81

3-6-2. آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………..81

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….83

4-2.یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………….83

4-2-1.تحلیل داده های جمعیت شناسی……………………………………………………………………….84

4-2-2. یافته ها بر اساس سوالات پژوهش…………………………………………………………………..86

4-3.بررسی فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………..94

4-3-1.بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………94

4-3-2.آزمون فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………94

فصل پنجم : نتیجه گیری،بحث و پیشنهادات

5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….95

5-2. نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………97

5-2-1.نتیجه جمعیت شناسی………………………………………………………………………………………97

5-2-2. نتایج یافته به پرسش های اساسی پژوهش ……………………………………………………….97

5-3.نتایج آمار استنباطی  …………………………………………………………………………………………..99

5-4.بحث……………………………………………………………………………………………………………….100

5-5.پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….101

5-5-1.پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………101

5-5-2. پیشنهادات تحقیق آتی …………………………………………………………………………………101

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..102

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………. 104

پیوست­ها ……………………………………………………………………………………………………………..105

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………110

فهرست جدولها و نمودارها

جدول 3-1. تعداد مدیران و کتابداران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان…………………78

جدول 3-2. میزان پایایی سوالات متغیر دیدگاه مدیران ………………………………………………………80

جدول 3-3. میزان پایایی سوالات متغیر ایجاد کتابخانه دیجیتال……………………………………………80

جدول 4-1. توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت­پاسخگویان …………………………………………84

جدول 4-2. توزیع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان………………………………..84

جدول 4-3.توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان…………………………………………………………..85

جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان ……………………………85

جدول 4-5.توزیع فراوانی و درصدفراوانی  سابقه کار مدیران و کتابداران……………………………..86

جدول 4-6. توزیع فراوانی و درصدفراوانی  پاسخ­ها به آشنایی مدیران و کتابداران به کتابخانه دیجیتال

……………………………………………………………………………………………………………………………………87

جدول 4-7. توزیع فراوانی و درصدفراوانی پاسخ­هابه امکان دیجیتالی شدن منابع ………………….88

جدول4-8. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به دیجیتال بودن کتابخانه ……………………..89

جدول 4-9. توزیع فراوانی و درصد پاسخ­های نمونه آماری به سوالات………………………………..89

جدول 4-10.توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به موارد اولویت منابع برای دیجیتالی شدن 89

جدول4-11. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به موانع دیجیتالی شدن کتابخانه…………..90

جدول 4-12. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به امکانات و تجهیزات موجود برای ایجاد

کتابخانه دیجیتال …………………………………………………………………………………………………………..92

4-13.توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به ضرورت ایجاد کتابخانه دیجیتال ………………..93

جدول 4-14. آزمون کو لموگراف – اسمیرنوف………………………………………………………………..94

جدول 4-14. ضریب همبستگی بین دیدگاه مدیران و کتابداران و ایجاد کتابخانه دیجیتالی …….95


چکیده

 

مقدمه: کتابخانه­ها با هدف پاسخ­گویی به مراجعان و ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان ایجاد گردیده­اند و خدمات دیجیتال راه­موثری برای رسیدن به این هدف می­باشد که امکان استفاده از راه دور به مراجعان و بدون حضور در کتابخانه و هم­چنین تهیه سریع­تر اطلاعات مورد نیاز آنان را فراهم­می­آورد. امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه در نظر گرفته می شود که در این میان کتابخانه دیجیتال جایگاه ویژه ای را در محیط مجازی دارد.

هدف: هدف تحقیق حاضر آگاهی از دیدگاه­های مدیران و کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال است.

روش­شناسی : روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کتابداران دانشگاه های آزاد استان گیلان تشکیل می­دهند و برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم­افزار اس. پی. اس. اس استفاده شده است .

     نتایج : یافته­های پژوهش نشان می­دهد که مدیران و کتابداران کتابخانه­های­دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان شناخت و آگاهی نسبتا خوبی به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانه­ها مثبت بوده­و انجام آن­را در  کتابخانه­ها  ضروری می­دانند. هم­چنین مدیران و کتابداران، فقدان نیروی انسانی متخصص کتابدار، نداشتن تسلط به زبان­های خارجی، نبودن نیروی انسانی در علوم رایانه­ای، جایگاه نامناسب کتابخانه در تشکیلات اداری، نبود تجهیزات لازم، فقدان بودجه کافی­را از  موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می دانند.

مدیران و کتابداران  آشنایی بسیار خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتالی دارند و  649/. آنها دیدگاه مثبتی برای تشکیل کتابخانه دیجیتالی دارند که این نگرش مثبت بیانگر تمایل آنها در بکارگیری فن آوری اطلاعات برای پاسخگویی به محققان و همکاری بین کتابخانه ای در راستای توسعه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد.

 

کلید واژه:  کتابخانه دیجیتال ، کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد­اسلامی استان گیلان ، مدیران­کتابخانه­های دانشگاه آزاد­اسلامی استان گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

مقدمه

امروزه دسترسی کاربران کتابخانه­های دانشگاهی به روزآمدترین منابع علمی در کوتاه­ترین زمان ممکن، ضرورتی است که این کتابخانه­ها را در ارائه پیشرفته­ترین خدمات اطلاع­رسانی ناگزیر می­سازد. کتابخانه­ها برای ایفای رسالت سنگینی که در جهت ارایه خدمات اطلاع­رسانی نوین بر دوش دارند، نیازمند به کارگیری فن­آوری اطلاعات در پیچیده­ترین سطوح ممکن هستند. فن­آوری اطلاعات که کتابخانه به مفهوم امروز، بدون آن معنا نمی­یابد، ضرورتا” متکی بر عناصر بنیادینی است که زیرساخت فن­آوری اطلاعات را تشکیل می­دهند.

کتابخانه دیجیتال، کتابخانه­ای است که منابع و خدمات کتابخانه­ای را به­صورت دیجیتال در اختیار کاربران قرار می­دهد .

این کتابخانه­ها در راستای توسعه کتابخانه­ها از اواسط سده بیستم به بعد مطرح شدند و از اواخر همین سده پا به عرصه وجود گذاشتند. این کتابخانه­هادر امتداد توسعه و پیشرفت کتابخانه­های سنتی مطرح شدند ونسل جدیدی از کتابخانه­های دیجیتال را معرفی کردند.

بنابر این کتابخانه­های دیجیتال نمی­خواهند و نمی­توانندجایگزین کتابخانه­های سنتی شوند،این کتابخانه­ها برای پاسخ­گویی به نیازهای نوین کاربران به­وجود آمده­اند.

آترتون در سال1977تعریف روشنی از زیر ساخت اطلاعات ارائه داده است. به تعبیر او، زیر ساخت اطلاعات هر کشوری توانایی­های ملی در دسترسی به دانش و اطلاعات و همچنین انتقال دانش و اطلاعات به منظور استفاده عملی از دانش است (آترتون، 1977).

کتابخانه دانشگاهی به عنوان مرکزی که مسئولیت ارائه خدمات اطلاعاتی به جامعه وسیعی از دانشجویان و اعضای هیات ­علمی را بر عهده دارد، نیازمند همگامی با نوآوری­های موجود در زمینه اطلاع­رسانی است. افزایش تصاعدی تولیدات علمی و تاکید روزافزون دانشگاه­ها بر انجام پژوهش­های پربار علمی، روز به روز بر سنگینی وظایفی که بر دوش کتابخانه­های دانشگاهی است، می­افزاید(حریری، 1388).

باتوجه به رسالت اصلی کتابخانه در برآوردن نیازهای اطلاعات کاربران، امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه­ها در نظر گرفته می­شودکه در این میان ایجاد  کتابخانه­های دیجیتال جایگاه ویژه­ای را در محیط  مجازی اینترنت به خود اختصاص داده است.این نوع کتابخانه­ها با داشتن قابلیت­های بیشتر و پیشرفته­تر برای مدیریت اطلاعات، از دیگر مراکز اطلاعاتی اینترنتی متمایز شده­اند(فدایی،1387).

کتابخانه­ها تنها زمانی می­توانند رضایت کاربران خود را جلب نمایند که خدمات اطلاع رسانی مورد تقاضای کاربران را در مطلوب­ترین سطح ممکن ارائه دهند و تحقق این هدف در گرو فراهم بودن امکاناتی مانند نیروی انسانی متخصص، بودجه کافی، تجهیزات سخت­افزاری مناسب و دیدگاه مثبت و پذیرای سازمانی و مدیریتی در رابطه با فن­آوری اطلاعات است .

در مورد کتابخانه­های دانشگاهی ایران نیز، امروز بیش از گذشته، دلایلی وجود دارد که استفاده از فن­آوری اطلاعات در کتابخانه و خودکارسازی آن­ها را ضروری می­سازد. افزایش رو به رشد کاربران، نیاز بیشتر به استفاده از مواد کتابخانه­ای در داخل و خارج از کتابخانه­ها، رشد میزان مواد منتشر شده، تغییر ماهیت مواد مطالعاتی(به معنی استفاده بیشتر از لوح­های­فشرده، مجلات الکترونیکی، پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته) و توسعه کامپیوتر­های جدیدتر و ارزان­تر، تنها بخشی از دلایلی هستند که بر خودکارسازی تاکید دارند. علاوه بر فعالیت­های داخلی عادی مثل فهرست­نویسی، فراهم­آوری و کنترل امانت، فن­آوری­های ­اطلاعاتی را می­توان در کتابخانه، برای سایر فعالیت­ها مثل پردازش اطلاعات به کار گرفت. از آن­جا که اکثر کتابخانه­های دانشگاهی به انجام فعالیت­های تحقیقاتی می­پردازند، پردازش اطلاعات برای آن­ها بسیار اهمیت دارد.

کتابخانه در طول تاریخ همواره مرکز نگهداری، بهره­برداری و اشاعه اطلاعات و دانش بشری بوده­اند. افزایش روزافزوان حجم اطلاعات، گسترش سریع اینترنت تولید قالب­های گوناگون اطلاعاتی، پیدایش و تحول چند رسانه­ای­ها، و تمایل فزاینده پژوهشگران به دسترسی به قالب­های الکترونیکی اطلاعات، نقش و عملکرد کتابخانه­ها را در جهان امروز دستخوش تحول ساخته است. به گونه­ای که در حال حاضر، اینترنت گسترده­ترین و روزآمدترین منبع اطلاعاتی بوده و عمومیت آن همچنان رو به افزایش است(امین­پور، 1385).

دانشگاه آزاداسلامی به عنوان دانشگاهی جوان و رو به گسترش به منظور تحقق اهدافش، ناگزیراز داشتن کتابخانه­های توانمندی است که بتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی و پژوهشی آن باشد، زیرا هدف اساسی این دانشگاه پرورش استعدادها و انتقال و پیشبرد دانش از طریق آموزش و پژوهش­های علمی است(دانشگاه آزاد،1374).

با نگاهی گذرا، به خوبی می­توان دریافت که همگام با تحولات نظام آموزش و حرکت به سوی آموزش­های الکترونیکی، کتابخانه­ها نیز باید مسیر خود را به سمت دیجیتالی­شدن تغییر دهند تا بتوانند با تغییر نقش خود، جایگاه خود را حفظ نمایند و متناسب با نیاز جامعه خود، نسبت به ارایه خدمات جدید توانا باشند. پیوند کتابخانه­ها، فن­آوری اطلاعات، و آموزش با یکدیگر اتحاد سه جانبه­ای است که کشورهای توسعه یافته در راه نیل به اهداف آموزش خود به لزوم آن واقف هستند و کشورهای در حال توسعه باید به آن عنایت بیشتری داشته باشند(رحیمی­نژاد،1385).

کتابخانه­های دیجیتالی کتابخانه­هایی هستند با همان اهداف ، عملکردها و آرمان­های کتابخانه سنتی که لزوما برای جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان سازماندهی شده­اند. در این تعریف “کتابخانه­های دیجیتالی ” سازمان­های هستند متشکل از کارکنانی متخصص جهت سازماندهی و انتخاب منابع که امکان دسترسی فکری، تفسیر، توزیع و نگهداری بی­عیب و نقض منابع مذکور را فراهم می­کنند. کارکنان کتابخانه دیجیتالی اطمینان دارند که آثار دیجیتالی گردآوری شده در مجموعه به منظور دسترسی سریع و مقرون به صرفه برای استفاده جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان یا مجموعه­ای از چند جامعه در مدت زمان طولانی پایدار خواهند بود(کلوند،1998).

کتابخانه­های دیجیتالی اطلاعات سازماندهی­شده و با کیفیت بالا را فراهم می­کنند بسیاری از ویژگی­های پیشرفته کتابخانه دیجیتالی متکی به فراداده است. کتابداران به منابع موجود در فهرست­ها یا مجموعه­های دیگر از طریق فراداده ها توصیف می­کنند که این امر دستیابی به اطلاعات را تسهیل می­کند (گارسیا کرسیو، 2010).

یک کتابخانه دیجیتالی، چیزی جز خدمات اطلاعاتی کتابخانه­ای توزیعی نیست که به صورت فیزیکی، مجازی و با ترکیبی از هر دو ارایه شود و در آن حجم نسبتا” زیادی از منابع اطلاعاتی تنها در قالب دیجیتالی قابل دسترسی باشندکتابخانه­های دیجیتالی، کتابخانه­هایی هستند که استفاده­کنندگان از نقاط مختلف جهان می­توانند به آن دسترسی پیدا کرده و انواع مختلفی از اطلاعات را شامل متن،صوت، تصویر، ویدئو و …. را بازیابی کنند(سرینیراسل، 2000).

تعداد صفحه : 123

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Author: 92