دانلود پایان نامه ارشد در مورد بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

 7-4- ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری

پس از مشخص شدن مهمترین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی، ارائه راهکار جهت بهبود
بهره وری بر روی این 20 عامل متمرکز می گردد.

  • عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی
  • استفاده از اطلاعات تاریخی(تجربیات و مستندات) کارهای گذشته در پروژه های مشابه قبلی.

یکی از بخش های برنامه مدیریت منابع انسانی، مدیریت کارکنان است، که شرح می دهد اعضای تیم پروژه، چه زمانی و چگونه جذب شوند و چه مدتی به آنها نیاز داریم. عامل استفاده از اطلاعات تاریخی در زیر قسمت برنامه مدیریت کارکنان، یعنی تطابق قرار می گیرد. این برنامه دارای استراتژی هایی در تطابق با استفاده از اطلاعات تاریخی پروژه های گذشته می باشد. به نحوی که مسئولین پروژه با مطالعه تجربیات و مستندات قبلی می توانند نکات مثبت و منفی خود را شناسایی  نمایند، تا اینکه برنامه ریزی مناسبی برای مدیریت منابع انسانی خود داشته باشند.

  • پیش بینی برنامه های آموزشی جهت دستیابی به گواهینامه ها (مدارک) لازم جهت پیشرفت پروژه.

همان طور که اشاره شد، یکی از بخش های برنامه مدیریت منابع انسانی، مدیریت کارکنان است که شرح می دهد اعضای تیم پروژه، چه زمانی و چگونه جذب شوند و چه مدتی به آنها نیاز داریم. اگر از اعضای منصوب شده تیم پروژه، انتظار نمی رود که که شایستگی های لازم را داشته باشند، یک برنامه آموزشی می تواند به عنوان بخشی از برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی در پروژه، توسعه یابد. این برنامه همچنین ممکن است از شیوه های لازم برای کمک به اعضای تیم در راستای دستیابی به برخی از گواهینامه ها (که برای پروژه مفید هستند) برخوردار باشند.

  • شناسایی مهارت ها و قابلیت های مورد نیاز بر اساس ساختار شکست کار(WBS)
    (تقسیم کار های پروژه به اجزا و فعالیت های کوچکتر و قابل مدیریت تر).

در بخش برنامه مدیریت منابع انسانی نقش ها و مسئولیت های اهمیت فوق العاده ای دارد. در زمان فهرست بندی این نقش ها و مسئولیت ها جهت تکمیل پروژه باید به شایستگی های افراد دقت شود. بهتر است که در زمان برنامه ریزی برای ساختار شکست کار، برنامه ریزی بر اساس مهارت ها و
قابلیت های مورد نیاز منابع انسانی باشد، تا اینکه به لحاظ منابع مالی و زمانی، پروژه در تنگنا قرار نگیرد.

  • بررسی رزومه کارهای قبلی نیروها.

در بخش مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان، استخدام کارکنان بسیار حائز اهمیت است. مثلاً آیا منابع انسانی از درون سازمان تامین شوند یا اینکه از بیرون آن و یا از طرق دیگر؟. به هر حال نکته قابل تامل این است، به هر صورتی که منابع انسانی تامین می شوند رزومه کاری افراد مورد بررسی قرار گیرد و پس از شناسایی توانایی مد نظر در پروژه، شخص جذب گردد.

– ایمنی و بهداشت نیروی کار در محیط کار.

در بخش برنامه مدیریت کارکنان، ایمنی نیز از موارد بسیار مهم است. سیاست ها و رویه هایی که اعضای پروژه را از خطرات، ایمن می سازند، می توانند در برنامه مدیریت کارکنان به همراه ثبت کننده ریسک درج شوند. همیشه پروژه های عمرانی در هر نوعی، خطراتی را در ذات خود دارند پس با رعایت نکات ایمنی و کنترل ریسک ها می توان مخاطرات را کاهش داد.

Author: 92