دانلود پایان نامه ارشد در مورد بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

تکه هایی از متن :

1-7- روند پیش رو:

در اين تحقيق در فصل دوم كه با موضوع «مروري بر ادبيات موضوع» مطالعه خواهيد كرد، به بررسي رفتار سازه در برابر زلزله، همچنين رفتار هيسترزيس سازه پرداخته خواهد شد و به صورت كلي به معرفي طراحي پوش‌آور سازه پرداخته مي‌شود.

همچنين در فصل دوم به طور مفصل با ضريب رفتار و روش‌هاي محاسبه(به خصوص روش يانگ) ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن آشنا مي‌شويد و در ادامه، تحقيقات انجام شده توسط اشخاص مختلف بر روي ضريب رفتار و مهاربند زانويي كه سيستم مورد استفاده در اين تحقيق مي‌باشد آورده شده است.

در اين تحقيق در فصل سوم كه با عنوان«اصول و مباني طراحي لرزه‌اي» بيان شده است، به تفصيل به نحوه تحليل استاتيكي غيرخطي و انواع بارگذاري‌ها در تحليل پوش‌آور و همچنين به معرفي نمودار نيرو- تغيير مكان كه در آيين‌نامه‌هاي معتبر آورده شده است آشنا مي‌شويد. طرحي بر اساس سطح عملكرد نيز يكي ديگر از موارد مورد بحث مي‌باشد، كه در ادامه آن به معرفي تغيير مكان هدف پرداخته مي‌شود. در ادامه اين فصل به مهار بند زانويي كه پيشتر به آن اشاره گرديد پرداخته مي‌شود و رفتار لرزه‌اي و نيز اصول طراحي مهاربند زانويي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در فصل چهارم به معرفي مدل‌ها و نحوه مدل‌سازي سازه و نرم‌افزار پرداخته مي‌شود. در ادامه اين فصل با روش گام به گام براي تحليل پوش‌آور و نيز محاسبه ضريب رفتار و نيز تغيير مكان هدف كه نتايج كلي و جزئي و نمودارهاي بدست آمده به طور كامل در فصل پنجم آورده شده است و همچنين خلاصه نتايج اين تحقيق به صورتي جدولي در انتهاي فصل پنجم آورده شده است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

Author: 92