دانلود پایان نامه ارشد درباره پايداري ديناميكي سدها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

2-1 مقدمه :

سدها معمولاً براساس مصالح بكار رفته در بدنه و شكل مقطع عرضي آنها طبقه بندي مي شوند مانند سدهاي بتني ، سدهاي خاكي و سدها با ساير مصالح كه هر كدام داراي انواع مختلفي هستند. سدهاي خاكي خيلي قديمي تر از سدهاي بتني مي باشند بديهي است كه در حدود 3000 سال پيش تعدادي سد خاكي در مهد فرهنگ هاي كهن همچون كشورهاي شرقي ساخته شده اند. براساس كتابچه استانداردي كه توسط كميته بين المللي سدهاي بزرگ ICOLD  تهيه شده كه در آن 63 كشور مهم دنيا هم اكنون مشاركت دارند، سدهاي با ارتفاع بيش از 15  متر سدهاي بلند اطلاق مي شوند. ازبين حدود 14000 سد بلند دنيا كه تا به حال به ثبت رسيده اند بيش از 70 درصد آنها سدهاي خاكي هستند. گزارش اخير ساخت سدهاي بلند نيز نشان مي دهد كه از بين حدود 1000 سد بلند ساخته شده در 2 سال اخير تنها حدود 20 درصد آنها سدهاي بتني و حدود 80 درصد باقيمانده سدهاي خاكي مي باشند .[1] از طرفي شرايط و ويژگي مكاني براي انتخاب محل احداث سدهاي خاكي نسبت به سدهاي بتني به مراتب ساده تر و مهيا تر است .

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92