دانلود پایان نامه ارشد درباره بارگذاری چرخه‌ای

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه هایی از متن :

سیستم قابهاي خمشی

این اصطلاح زمانی به یک قاب اطلاق می‌شود که در گره‌هاي موجود در قاب اتصالات مفصلی نداشته و به جاي آن، گره‌ها کاملا صلب بوده و در برابر چرخش مقاومت کنند. معمولاً از لحاظ استاتیکی نامعین هستند. اعضاي قابهاي خمشی رفتاري مثل تیرستونها دارند. البته چرخش کل یک گره با حفظ حالت و زوایاي اعضاي متصل به آن صورت می‌پذیرد، که مقدار چرخش و پخش لنگر در بین اعضا به سختی اعضاي متصل بستگی دارد. گیرداري ستونها، طول مؤثر آنها را کاهش و اجازه می‌دهد ستونها لاغرتر باشند. به خاطر صلب بودن اتصالات، لنگرها و چرخشهاي تیرها هم کاهش می‌یابد. قابهاي خمشی به نشست بسیار حساس می‌باشند، زیرا کرنشهاي موجود در قاب را تشدید کرده و توزیع تنش در آنها را تغییر می‌دهد.

اتصالات در قاب‌های خمشی فولادی به این صورت است که بال اعضاء به طور کامل به بال اعضاي دیگر متصل می‌شوند. این کار را می‌توان با جوشکاري یا صحفات پیچ و مهره‌دار انجام داد. و در قاب خمشی بتنی اتصالات بطور یکپارچه با آرماتورهاي خمشی پیوسته، اجرا می‌شوند. برش را با استفاده از قیود لازم کنترل می‌کنند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

Author: 92