دانلود پایان نامه ارشد تهیه نقشه های موضوعی هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

4-3-10- بهره­برداری از آب زیرزمینی

بهره­برداری و استفاده از آب­های زیرزمینی در محدوده عمدتاً توسط چاه صورت می­گیرد، اگرچه تخلیه توسط چشمه­ها بیش از منابع آبی دیگر است ولی میزان بهره­برداری و استحصال آب از آنها کمتر از چاه­ها   می­باشد. به دلیل اینکه اطلاعات تفکیک شده­ای از میزان بهره­برداری آب از محدوده بابل – بابلسر در دسترس نبود، در جدول (4-15) میزان بهره­برداری از آب­زیرمینی کل محدوده بابل – آمل آورده شده است (آب منطقه­ای مازندران، 1392).

سفره آب­زیرزمینی محدوده به لحاظ توان آبدهی و شرایط هیدروژئولوژیکی از وضعیت خوبی برخوردار بوده و بخش اعظم نیازهای شرب و بخشی از مصارف کشاورزی از طریق منابع آب آبرفتی تأمین می­گردد. تعداد، عمق و میزان پمپاژ چاه­ها در نقاط مختلف دشت با توجه به عمق سطح ایستابی، کیفیت آب­زیرزمینی و همچنین امکان دسترسی به منابع آب سطحی متفاوت می­باشد.

 

جدول (4-15): تعداد و تخلیه منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی بابل- آمل به­تفکیک دشت و ارتفاعات و آبخوان آبرفتی             (ارقام تخلیه به میلیون متر مکعب)

آبخوان آبرفتی جمع کل ارتفاعات دشت نوع منبع
تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد
80/203 57683 73/211 59578 56/1 139 17/210 59439 چاه
قنات
69/18 141 97/438 1621 38/419 1464 59/19 157 چشمه
50/222 57824 70/650 61199 94/420 1603 76/229 59596 جمع کل

 

در قسمتهای جنوبی به علت قابلیت انتقال بالایی که رسوبات دانه درشت این مناطق دارا هستند عموماً آبدهی این چاه­ها نیز بالا می­باشد. به سمت شمال دشت به­ علت کم شدن ضخامت آبخوان آبرفتی و در نتیجه قابلیت آبدهی نسبتاً کمتر، تراکم چاه­های بهره­برداری کمتر می­باشد. در جدول (4-16) میزان مصارف و منابع تأمین آب در کل محدوده بابل- آمل آورده شده است (آب منطقه­ای مازندران، 1392).

جدول (4-16): مصارف و منابع تامین آب در محدوده مطالعاتی بابل – آمل (ارقام تخلیه به میلیون متر مکعب)

 

جمع کل ارتفاعات دشت منبع
صنعت کشاورزی شرب صنعت کشاورزی شرب
73/211 1/0 26/1 2/0 5/3 67/148 58 آب زیرزمینی  ( چاه)
794 15/0 30 28 .23 66/734 97/0 جریان سطحی و چشمه ها
73/1005 25/0 26/31 20/28 73/3 33/883 97/58 جمع کل

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Author: 92