دانلود پایان نامه ارشد تعیین رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

2-1  مقدمه

یکی از فرضیات اصلی آنالیز سازه ای این است که اتصالات یا کاملاً صلب ویا کاملاً مفصلی هستند ،اما اتصالات ساده در سازه های معمولی نه رفتاری کاملاًصلب دارند ونه رفتاری کاملاً مفصلی بلکه مشخص شده که اکثر مفاصل چنین رفتارایده آلی ندارند و بصورت نیمه صلب هستند و باید طراحی آنها مطابق با رفتارسازه ای واقعی آنها اجراگردد. اتصالات نیمه صلب در سازه های فولادی درچند سال اخیر بسیار مورد توجه واقع شده است که دلیل آن جزئیات ساده وامکان ایجاد سازگاری در سختی اتصال که می تواند باعث توزیع بهینه لنگر بین المانهای اتصال شود می باشد. طی 2دهه اخیر چندین بررسی تحلیلی وتجربی برای بررسی رفتار لرزه ای قابها با اتصالات نیمه صلب در دانشگاه های ایران وسایر کشورها انجام شده و نشان می دهد که پتانسیل مهمی برای طراحی   سازه های با اتصالات نیمه صلب وجود دارد که باعث می شود رفتار آنها در مقایسه  با سازه های صلب در مناطق لرزه ای بهتر باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92