دانلود پایان نامه ارشد تعیین دوام بتن هاي حاوي الياف پلي روپيلن

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

تکه هایی از متن :

3-1. آزمايش­های انجام شده

پس از اتمام عمل­آوري، نمونه­ها را وزن کرده و سپس آزمايشات لازمه را روي آنها انجام مي­دهيم و نتايج را به جداول و نمودارهاييکه در ادامه خواهد آمد انتقال مي­دهيم. براي رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شده است.در مرحله بعدي با انجام آزمايشات  لازمه مشخصات زير در بتن مورد بحث و بررسي قرار مي­گيرد:

  1. آزمايش مقاومت فشاري
  2. آزمايش مقاومت کششي غيرمستقيم
  3. آزمايش التراسونيک
  4. آزمايش مقاومت الکتريکي

 

3-2. نتايج آزمايشهاي بتن اليافي

ميزان افزودني فوق روان­کننده 2 درصد، در تمامي طرح اختلاط­ها ثابت مي­باشد. نتايج براي ميانگين 3 نمونه مي­باشد. مصالح مصرفي مشترک در همه طرح اختلاط­ها در جدول2-13 آورده شده است.

براي مقايسه نتايج آزمايشات،طرح اختلاط­هاي رديف هايD, C, B(داراي نانوسيليس و الياف) با رديف A  (مرجع يا بدون نانوسيليس) بصورت متناظر مقايسه مي­گردد. مقايسه دوم مربوط به طرح اختلاط رديف A مي­باشد که در اين رديف طرح اختلاط 2 ، 3 و 4 (الياف­دار) با طرح اختلاط 1 (بدون الياف) براي مشاهده تاثير الياف بر بتن مقايسه مي­شود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

Author: 92