دانلود پایان نامه ارشد تعیین اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

4-3-1- ريز مقياس نمایی خروجي‌هاي مدل‌هاي گردش عمومي

یکی از مشکلات عمده در استفاده از خروجي مدل‌هاي گردش عمومي جو (GCM)، کم بودن درجه تفکیک آن­ها (Resolution)، و در واقع بزرگ مقیاس بودن مکانی سلول محاسباتی آن­ها نسبت به منطقه مورد بررسی است که ریز مقیاس­نمایی[1] آن­ها را با استفاده از روش­های مناسب ضروری می‌سازند (Xu,1999و مساح و همكاران، 1389). در واقع تولید سناریوهای اقلیمی منطقه­ای از سناریوهای اقلیمی مدل­های  GCMرا ریزمقیاس نمایی گویند. پيش از ابداع روش‌هاي ريز مقياس نمایی، محققان در تحقيقات خود مستقيماً از داده‌هاي اين مدل‌ها استفاده مي‌كردند. اما با گذشت زمان، روش‌هاي پيچيده‌تري مورد استفاده دانشمندان قرار گرفت و آنان سعي كردند تا داده‌هاي خروجي مدل‌هاي گردش عمومي را در ابعاد محلي ريز مقياس كنند ((Xu, 1999.

همانطور که عنوان شد، در مطالعات اولیه به ریز مقیاس کردن داده­های GCM توجهی نمی‌شد و از داده­های خام استفاده می­کردند. روش نسبت/تفاوت اولین روشی بود که مورد توجه قرار گرفت. در این روش به طور معمول نسبت­های ماهانه برای سری­های تاریخی به دست می­آید. اما با گذر زمان، روش­های پیچیده­تری مانند روش آماری و یا دینامیکی ترجیح داده شده­اند. این روش­ها قادر هستند سری­های زمانی جدیدی از متغیرهای اقلیمی (نه بر پایه ضرایبی برای داده­های تاریخی) تولید کنند. این روش­ها امکان تحلیل تغییرات در فراوانی پدیده­های حدی (مانند سیل و خشکسالی) یا بررسی تغییرات درون سالی را فراهم کرده اند ( 2005(Dracup et al,.

در روش­های دینامیکی، مدل­های اقلیمی GCM شرایط مرزی را برای مدل­های ترکیبی جو- زمین با قدرت تجزیه مکانی بالا فراهم می­کنند این مدل­ها از نظر تئوری همان روش­ مدل­های اقلیمی را دنبال می­کنند و تنها تفاوت آن­ها این است که از شبکه بندی کوچکتری استفاده می­کنند؛ لذا همان پیچیدگی‌های مدل­های اقلیمی را دارند (Wood et al, 1997).

ریزمقیاس نمایی آماری شامل توسعه روابط بین متغیرهای بزرگ مقیاس (پیش بینی کننده) و متغیرهای سطحی محلی (پیش بینی شده­) است. در شکل عمومی، پیش بینی شده­ها به عنوان تابعی از پیش بینی کننده­ها مطرح می­شوند. اما انواع دیگری مانند رابطه بین پیش­بینی­کننده­ها و پارامترهای توزیع آماری پیش­بینی­شده­ها یا فراوانی مقادیر حدی پیش بینی شده­ها نیز به کار رفته اند (Wood et al, 1997). هر یک از این دو روش آماری و دینامیکی دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که به اختصار در جدول (3- 9) ارائه شده است:

جدول4-8-  نقاط ضعف و قوت دو ديدگاه كوچك مقياس سازي((Wilby et al, 2001

روش نقاط قوت نقاط ضعف
ريز مقياس كردن آماري 1.      توليد داده‌هاي اقليمي در مقياس ايستگاهي

2.   محاسبات ساده آماري

3.   نياز به زمان و هزينه اندك

4.   امكان بررسي انواع سناريوهاي اقليمي و تحليل عدم قطعيت آنها

5.   امكان توليد انواع متغيرهاي اقليمي ريز مقياس

 

1.       وابستگي كامل نتايج بدست آمده به واقعي بودن داده‌هاي GCM

2.     تأثير اندازه منطقه مورد نظر نسبت به تقسيمات سلول‌هاي مدل‌هاي GCM

3.     نياز به داده‌هاي مناسب براي انجام كاليبراسيون

4.     ناپايداري روابط بين پيش‌بيني كننده‌ها و پيش‌بيني شونده‌ها

5.     تأثير انتخاب نوع متغيرهاي پيش‌بيني كننده بر پيش‌بيني شوند‌ها

6.     نياز به تجربه بالا براي انتخاب متغيرهاي مناسب

ريز مقياس كردن ديناميكي 1. توليد داده‌هاي اقليمي با وضوح مكاني 10-50 كيلومتر

2.   پاسخ‌هاي فيزيكي به متغيرهاي اقليمي خارجي

3.   بازتحليل فرآيندهاي اتمسفريك مانند بارش

4.   سازگاري با مدل‌هاي گردش عمومي

1.       وابستگي كامل نتايج بدست آمده به واقعي بودن داده‌هاي GCM

2.   تأثير اندازه منطقه مورد نظر نسبت به تقسيمات سلول‌هاي مدل‌هاي GCM

3.   نياز به محاسبات طولاني

4.   عدم امكان توليد داده براي انواع سناريوها

5.   تأثير شرايط مرزي اوليه بر نتايج

6.   عدم امكان براي استفاده از يك مدل براي منطقه جديد


روش‌هاي آماري را مي‌توان به سه بخش كلي زير تقسيم‌بندي نمود (Wilby et al, 2001):

الف) روش طبقه‌بندي هواشناسي

ب) روش مدل‌هاي رگرسيوني

ج) روش مولدهاي هواشناسي (توليد اطلاعات آب و هوايي)

در ادامه شرح مختصري درباره هر يك از روش‌هاي بالا ارائه شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

Author: 92