دانلود پایان نامه ارشد تحلیل قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

3-3-2- سیستم های جداساز لغزشی (اصطکاکی)

سيستم اصطکاکي خالص ساده ترين و اوليه ترين سيستم مورد استفاده ميباشد . سيستم مذکور اولين بار در سال 1909 توسط آقاي دکتر Calantarients)  ) مطرح گرديد . وي در طرح خود پيشنهاد نمود که سازه را با استفاده از لايه اي از تالک از سطح زمين جدا نمايند. همانطور که مشاهده مي شود آقايCalantarients) ) به خوبي به اين موضوع پي برده بود که سيستم ايزولاسيون با فراهم آوردن امکان حرکت سازه نسبت به زمين در پايه ، از ميزان شتاب منتقلّه به سازه خواهد کاست . سيستم ايزولاسيون لرزه اي اولين بار و پس از زلزله ي سهمگين ( Messimo-reggio ) در سال ۱۹۰۸ ، که منجر به کشته شدن ۱۶۰۰۰۰ نفر در اثر ويران شدن ساختمان هاي غير مسلّح بنايي – که در آن زمان متداول بوده شد ، به عنوان يک استراتژي مطرح گرديد .پس از آن کميته اي مامور تدوين تمهيداتي جهت ساخت ساختمان هاي جديد با ايمني بالا و هزينهي مناسب گرديد. اين کميته به دو راه حل براي طراحي ساختمان هاي مقاوم رسيد : اولين راه حل ايزوله نمودن ساختمان از زمين با استفاده از لايه اي از ماسه بين سازه و پي و يا قرار دادن گوي هايي در زير ستون ها جهت ايجاد آزادي حرکت افقي براي سازه را پيشنهاد ميکرد ؛ دومين راه حل طراحي ساختمان پاگيردار با اعمال محدوديت در ارتفاع سازه و اعمال مقرراتي در زمينهي بارهاي جانبي را مورد نظر قرار ميداد. در آخر راه حل دوم توصيه و از سيستم ايزولاسيون لغزشي صرف نظر گرديد . بعد ها تعداد قابل توجهي مباحث تئوريک بر روي ديناميکِ سازه هايِ دارايِ جداگرِ لغزشي تحت اثر حرکت ورودي هارمونيک و يا زلزلهي حقيقي صورت گرفت و مشاهده گرديد که بر خلاف آنچه که معمولاً در نگاه اول احساس مي شود مبني بر اينکه اصطکاک سبب کاهش پاسخ خواهد شد ، پاسخ سازهي داراي جداگر لغزشي ميتواند بزرگتر از پاسخ مدل سازهي پاگيردار مشابه باشد ؛ چراکه در اين شرايط يک مدل يک درجهي آزادي ، داراي فرکانسِ نوسانِ هارمونيکِ فرعيِ ناشي ار لغزش خواهد بود . فرض اصطکاک کولمب که در اين مباحث تئوريک مورد استفاده قرار دارد از نظر بيان رفتار واقعي سيستم چندان دقيق نميباشد .مصالح متداول در ساخت سيستم هاي لغزشي شاملPolytetrafluoroethylene     (TEFLON یا  (PTEF توپر يا تو خالي بر روي فولاد ضد زنگ ميباشند ؛ مشخصات اصطکاکي سيستم مذکور وابسته به حرارت ، سرعت حرکت سطح تماس ، درجهي ساييدگي و ميزان تميزي سطح مي باشد. [3و31].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92