دانلود پایان نامه ارشد تبیین آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2 5. انواع سبكدانه ها 

انواع سبكدانه هايي كه در ساختار بتن سبك (بتن سبكدانه) استفاده مي شوند عبارتند از:

الف– سبكدانه هاي طبيعي: سنگدانه هاي طبيعي سبك منشأ آتشفشاني يا رسوبي دارند. از سنگدانه هاي سبك آتش فشاني پاميس، پوكه سنگ «اسكوريا سنگ» يا خاكسترها و توف ها و از سنگدانه هاي سبك رسوبي دياتوميت را مي توان نام برد. اين نوع سبكدانه ها به دليل اينكه فقط در بعضي جاها يافت       مي شوند به ميزان زياد مصرف نمي شوند. معمولاً اينگونه مصالح از ايتاليا و آلمان صادر مي شود[20].

ب- سبكدانه هاي مصنوعي: سبكدانه هاي مصنوعي به روش هاي ذيل توليد مي گردد :

– از حرارت دادن و انبساط خاك رس، سنگ رس، سنگ لوح پرليت، ورميكوليت، اپسيدين و سنگ رس دياتومه اي بدست مي آيند.

– سربار مذاب كوره هاي آهنگدازي با پاشيدن مقادير كنترل شده آب به كمك جت آبي منبسط         مي گردد.

– از جوش هاي صنعتي حاصل از خاكستر كوره هاي زغال سنگ استفاده مي شود.

– دانه هاي سبك از تركيبات آلي نظير پلي استايرن منبسط شده توليد مي شوند[20].

2-6. سبكدانه هاي طبيعي

2-6-1. پوميس

برخي از دانه هاي سبك طبيعي مانند پوميس يا اسكوريا محصول انفجارات آتشفشاني هستند. پوميس اغلب حاصل انفجار اسيدي است كه به رنگ روشن با بافت سلولي، شيشه اي و حاوي حبابهاي فراوان ديده مي شود. پوميس به عنوان يك ماده معدني آتشفشاني شامل سيليس است كه بعد از فعاليت آتشفشاني و در اثر سرد شدن ناگهاني با محبوس شدن ذرات ريز حبابهاي هوا در داخل آن ايجاد       مي شود[21]. از جمله منابع سبكدانه موجود در كشور پوكه معدني كوه تفتان در سيستان و پوميس اسكندان در حومه تبريز مي باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

Author: 92