دانلود پایان نامه ارشد تاثیر سدهای کوتاه آبخیزداری بر میزان رسوب تولیدی در سد نهند

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

1-7-3 ارزيابي [1]

1-7-3-1 تعريف و بيان ارزيابي

ارزيابي تصميمي است که با کنترل و پايش داده­ها در سطوح مختلف به دست مي­آيد و به طور مستقيم بررسي­هاي قابل مشاهده از ميان پايش اجزاي مختلف پروژه­هاي آبخيزداري تهيه کننده ارزيابي خواهد بود (Davenport، 2003).

احتياج به ارزيابي گذشته، حال و يا پيش­بيني وضعيت­هاي آينده معلومات و دانسته­ها باعث پديدار گشتن محدوديت­ها و فرصت­ها و ارتباط و وابستگي انتظارات مورد نظر و عملکرد و کارايي حقيقي خواهد شد. ارزيابي يک بررسي مداوم از عملکرد اجراي پروژه در خلال اهداف بيان شده مي­باشد. در طي ارزيابي اطلاعات موجود به نحوي مورد تجزيه و تحليل قرار مي­گيرند که حداکثر نفع را در زمان و مکان مناسب در اختيار طراحان و مديران قرار دهد. به همين دليل ارزيابي نياز به مواجه شدن احتياجات طراحان، مديران و سياست­گذاران در اين زمينه دارد.

پايش [2] موجب توليد داده و ارزيابي از اين داده­هاي حاصل از پايش موجب کسب اطلاعات خواهد شد. لذا ارزيابي فرايندي سازماندهي شده و تحليل کننده اطلاعات داده­هاست که تخمين ارزش فرايندها و فعاليت­هاي گذشته را نيز مي­تواند مشخص کند (Gregersen و همکاران، 2007).

ارزيابي مي­تواند در هر زمان و هر هنگامي انجام گيرد. روش­هاي ارزيابي با استفاده از تکنيک­ها و رويکردها طراحي مي­شوند و هدف­هاي خاص خود را در هر فاز (طراحي، پياده­سازي و مراحل بعد) دنبال مي­کند.

1-7-3-2 جنبه­هاي ارزيابي

ارزيابي­ها مي­تواند هفت جنبه زير را شامل شود:

1. جنبه­هاي فني 2.   جنبه­هاي مديريتي 3.     جنبه­هاي اقتصادي
4. جنبه­هاي مالي 5.   جنبه­هاي تجاري 6.     جنبه­هاي اجتماعي
7. جنبه­هاي زيست­محيطي    

عمده­ترين ارزيابي­ها، ارزيابي اقتصادي است، ولي ساير ارزيابي­ها نيز بايد به طور مستقل يا در ارتباط با ارزيابي اقتصادي انجام گيرد. البته همه ارزيابي­ها به طور يکسان در يک طرح انجام نمي­گيرد (شنگ، 1376).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

Author: 92