دانلود پایان نامه ارشد بررسی نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

تکه هایی از متن :

4 – 5 – 2 -2 آزمایشهای غیر تخریبی :

در آزمایشهای غیر تخریبی بارگذاری در یک سیکل بارگذاری – باربری تا حداکثر نیروی معادل DL 67/ 1  و باربرداری تا بار اولیة AL انجام میشود. مدت زمان نگهداری بار در DL  33/1، تا زمانیکه تغییر شکل های تحت بار ثابت به حالتی پایدار برسد، ادامه می یابد. قرائت تغییر مکان در زمانهای1،2،3،5،6،10،30،60،120 دقیقه برحسب مورد انجام میشود.

4-5-3- ابزار آزمایش

الف : جک بارگذاری :

به منظور اعمال بار بروی ریز شمع ها بارگذاری بوسیلة جک هیدرولیکی انجام می پذیرد. جک مورد استفاده در این آزمایش شامل جک   RCH – 202 به ظرفیت 20 تن و جک RCH – 1003 با ظرفیت 100 تن ساخت شرکت Enerpac می باشد.

ب : گیج اندازه گیری فشار – نیرو :

به منظور قرائت میزان بار وارد شده  از جک ها به ریز شمع ها از گیج اندازه گیری فشار که بر حسب نیرو کالیبره گردیده است، استفاده میگردد.گیج مورد استفاده ساخت شرکت Enerpac آمریکا می باشد.

پ : پمپ هیدرولیک :

به منظور اعمال بار مورد نیاز، در جک از پمپ فشار هیدرولیک دستی مدل p – 80  ساخت شرکت Enerpac استفاده میگردد.این پمپ قابلیت ایجاد فشارهیدرولیک روغن تا میزان bar 700 را دارا می باشد.

ت : گیج اندازه گیری تغییر مکان :

به منظور اندازه گیری تغییر مکان از گیج های اندازه گیری تغییر مکان ساخت شرکت Mitutoyo  ژاپن استفاده شده است.این گیج، قابلیت اندازه گیری تغییر مکان تا 2/1 سانتی متر با دقت 01/0 میلی متر را دارا می باشد.

ج : تیرهای مبنا :

به منظور قرائت تغییر مکان ها و ایجاد تکیه گاه جک ها، از تیرهای مبنا بطول 4 متر استفاده میشود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

Author: 92