دانلود پایان نامه ارشد :بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

3-1مقدمه:

سیستم های متوسط و بزرگ انتقال آب با بهره گيري از سازه‌هاي هيدروليكي ساده، ایستگاه های تقویت فشار انتقال آب، موتور خانه های با ظرفیت و توان مشخص، صرف هزينه هاي اجرائي نسبتا كم و زمان بري ميان مدت اهميت ويژه اي يافته اند. اين سامانه در زمره سیستم های انتقال آب جرياني(Run Of The River) بوده كه جريان انحرافي ازرودخانه در سرمنشاء اصلی آبگیری، سطح دبی و قدرت و توان موتور پمپاژ است.

يكي از مهمترين دغدغه هاي اصلي طراحان سامانه هاي انتقال آب در سطح وسیع از جريانات رودخانه ، تعيين ظرفيت نصب سیستم های پمپاژ انتقال دهنده آب، تعداد و کیفیت ایستگاه های تقویت کننده فشار،استفاده از شبکه لوله های انتقال دهنده، برآورد بهينه انرژي مصرفی ساليانه ، برآورد صرفه اقتصادی،برآورد اتلاف در مسیر،بررسی شیب ها، ارتفاعات و پستی و بلندی ها و…است. [1]

 

3-2-بررسی روش پژوهش:

 

تحقیق به عنوان یک فرایند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله تعريف مي گردد و محقق با توجه به پرسش هايي كه مدنظر دارد به جمع آوری اطلاعات پیرامون آن پرداخته و با شکلی هدفمند و نظام مند اين داده هارا تنظیم و با ارائه ی راهکارها و پیشنهادات به نتیجه ی دلخواه دست پیدا خواهد کرد.(دلاور:43، 1382)

در این تحقیق ضمن بررسی انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره عملکرد فرآيند انتقال را به منظور انتخاب گزينه بهتر و درنظر گرفتن تلفات دربالادست سد و كمبود آب تحويلي بر اساس گزينه هاي متفاوت مورد ارزيابي قرار گرفته است.

بمنظور بررسی عملکرد شبکه های انتقال آب ، در ابتدا عدم تنظيم سازه ها متناسب با شرايط جديد جريان، كمبود آب تحويلي مورد بررسي قرار گرفته است. پس از تعيين گزينه هاي متفاوت بهره برداري سناريو هايي براي تعيين شاخص هاي بهره برداري و زمان بندي اجراي عمليات بهره برداري، بررسي گرديده كه بر اساس آن حالات متفاوت جريان را درسامانه انتقالي شبيه سازي مي نمايد.[2]

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92