دانلود پایان نامه ارشد: بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

تکه هایی از متن :

انواع آبشستگی از نظر حمل رسوب

آبشستگي آب زلال[1]:

اين نوع آبشستگي، زماني اتفاق مي‌افتد که ذرات بستر در بالادست منطقه آبشستگي موضعي، حرکتي نداشته باشند و در جاي خود باقي بمانند، به عبارت دیگر سرعت جریان کمتر از آستانه حرکت باشد، ولي در اطراف سازه شسته شوند. تنش برشي بستر در خارج از منطقه آبشستگي موضعي، کوچک‌تر يا مساوي تنش برشي بحراني يا تنش برشي آستانه براي شروع حرکت ذرات بستر مي‌باشد. در آبشستگي آب زلال، حداکثر عمق آبشستگي زماني ايجاد مي‌شود که جريان، ديگر قادر به خارج ساختن ذرات از داخل حفره آبشستگي نباشد (قرباني و حيدرپور، 1384).

آبشستگي در حالت بستر متحرك(زنده)[2]:

در اين حالت شرايط جريان در بستر افقي از آستانه حرکت  عبور كرده و در نتيجه حركت عمودي مواد رسوبي بستر وجود دارد. در اين نوع آبشستگي حفره ايجاد شده بطور پيوسته با رسوباتي كه از بالادست منتقل مي‌شوند پر مي‌شود. البته به دليل وجود جريانهاي گردابي توليد شده در محل پايه پل، مقدار فرسايش در ابتدا زياد مي‌شود و پس از مدتي حفره به حالت تعادل مي‌رسد. حالت تعادل در آبشستگي آب زلال هنگامي اتفاق مي‌افتد كه عمق آبشستگي به حدي رسيده است كه نيروهاي بالابرنده نمي‌توانند ذره را آنقدر بلند كنند بطوريكه ذرات از گودال حفر شده خارج گردند و جريان آب ديگر قادر نخواهد بود مواد را از داخل حفره بيرون براند در حاليكه آبشستگي با بستر زنده موقعي است كه ميزان رسوبات وارد شده به حفره مساوي رسوبات خارج شده باشد. (سازمان مديريت منابع آب ايران،1385).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

Author: 92