دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

 

4-1- مقدمه

ايران داراي بيش از 140 هزار كيلومتر شبكه راه و بزرگراه و 5 هزار كيلومتر خط راه آهن مي باشد كه در اين بين پل هاي موجود در بزرگراه از اهميت ويژه اي برخوردار هستند. در گذشته بدليل نامشخص بودن حركت زمين براي بشر، در طراحي پل ها بسياري از نكات لرزه اي در نظر گرفته نمي شد. باتوجه به پيشرفت علم و دگرگوني آئين نامه ها و ضعف پل هاي قديمي در برابر زلزله مقاومسازي اين سازه ها در کشور ما بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. در سال هاي اخير در كشور ما پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه بهسازي لرزه اي ساختمان ها صورت گرفته ولی با  اين حال در زمينه سازه هاي زير بنايي همانند پل ها كه جزو حساسترين و آسيب پذيرترين شريان هاي كشور هستند هنوز مجموعه كاملا مدوني ارائه نشده است. تجربه حاصل از زلزله هاي دهه 90 ميلادي در كشور آمريكا، ژاپن، تركيه و فرو ريزش متعدد پل ها نشان داد كه لزوم ارزيابي آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي اين سازه ها در كشور ما بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. با توجه به اينكه كشور ما روي كمربند لرزه خيز آلپ – هيماليا قرار دارد و اين كمربند از پتانسيل لرزه خيزي بالايي برخوردار است و همينطور براي بهره برداري بي وقفه از اين راه هاي ارتباطي در زمان وقوع زلزله براي كمك رساني، لزوم ارزيابي آسيب پذير بودن اين سازه ها در كشور ما امري مهم به شمار مي آيد. قرارگيري تهران روي گسل هاي نياوران، گسل محموديه، گسل داووديه، گسل شمال تهران و غيره، لرزه خيز بودن اين منطقه را نشان مي دهد. بررسي زلزله هاي شديدي      كه اخير اً رخ داده، بيانگر اين مطلب است كه خسارت هاي ثانويه به كلانشهرها به علت از كار افتادن فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي بسيار جدي تر از خسارت هاي مستقيم، مانند خرابي ساختمان ها است. يكي از مهمترين سازه هايي كه در زلزله هاي اخير به شدت آسيب ديده اند، پل هاي شهري مي باشند. آسيب به آنها مي تواند به طور جدي باعث اختلال در شبكه حمل و نقل شود، كه به طور مستقيم اثرات منفي دراز مدت روي اقتصاد منطقه خواهد داشت.

با توجه به اهمیت موارد اشاره شده، در این مطالعه پل شهيد حقاني تهران كه در محور پر ترافيك بزرگراه رسالت قرار دارد و از روي بزرگراه حقاني مي گذرد و جزو پل هاي مهم به شمار مي رود مورد بررسی قرار می گیرد. اين پل از نوع بتني و داراي چهار دهانه می باشد که در قسمت (4-2) مشخصات هندسی و موقعیت قرارگیری و سایر اطلاعات مهم مربوط به آن تشریح خواهد شد.

روش مورد نظر براي ارزيابي آسيب پذيري براساس نسبت ظرفيت به تقاضا است و انتخاب روش تحليل با توجه به منظم يا نامنظم بودن پل مي باشد كه با توجه به نامنظم بودن پل و ضوابط دستورالعمل گفته شده، در مناطق با لرزه خيزي بسيار بالا مانند تهران براي پل هاي نامنظم، استفاده از روش طيفي چند مودي الزامي است. در مدل سازي و تحليل طرح پل هاي جديد       و ارزيابي آسيب پذيري پل هاي موجود تفاوت هايي وجود دارد به اين صورت كه، در طراحي     پل هاي جديد ابزار مدلسازي و تحليل به منظور تعيين تقاضاي لرزه اي بر حسب نيرو ها و تغيير مكان اعضا مي باشد اين در حالي است كه براي ارزيابي پل، تاكيد روي كمي ساختن ظرفيت و مقاومت موجود اعضاي سازه مد نظر مي باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92