دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سد های خاکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

 

1-1 مقدمه

با توجه به نياز اساسي كشور پهناور ايران به مهار و ذخيره آبهاي سطحي جهت تامين آب براي مصارف شرب ،آب مورد نیاز كشاورزي ،صنعت ،‌توليد نيروي برق و همچنینكنترل سيلاب ، طغيان رودخانه ها و از جانبی گام اول در توسعه و بهره برداري از منابع آب كشور احداث سدهاي بلند مي باشد. آمارها نشان مي دهند در كشورمان حدود 300 سداحداث شده و در حال ساخت بيش از 200 سد از نوع خاكريز مي باشند كه خوداهميت اين نوع سدها را به دلايل گوناگوني آشكار مي سازد. از اينرو كنترل پايداري اين نوع سدها با توجه به جنس مصالح هسته امري ضروري به نظر مي رسد. سدها سازه هاي مهم و زيربنايي يك كشور محسوب مي شوند ،‌ چون براي ساخت يك سد بر خلاف يك ساختمان معمولي هزينه و زمان زيادي صرف مي گردد. هسته مركزي در سدهاي خاكي و سنگريزه اي ،‌وظيفه اصلي آب بندي و نگهداري آب در پشت سد را بر عهده دارد،لذا انتخاب مصالح با نفوذپذيري بالا در هسته سد امري اجتناب ناپذير محسوب مي شود.يكپارچگي سازه سد می بايست در مدت عملكرد آن يا وقايع احتمالي كه در مدت زمان بهره برداري رخ مي دهد حفظ شود براي اين منظور به بررسي طيف متناظر شرايط تنش و بارگذاري پرداخته مي شود. در همه وقايع قابل پيش بيني پايداري سد مي بايست با تنش هاي قرار گرفته در ترازهاي قابل قبول و يكپارچگي هسته سد تامين شود.در اين تحقيق به بررسي تاثير مصالح مختلف به عنوان هسته در سدها و به تبع آن ارزيابي مسئله ترك هيدروليكي و پايداري شيروانيهاي بالادست و پايين دست سد در دو حالت : هسته قائم و هسته مايل پرداخت شده و نتايج بدست آمده از آنها مورد تحلیل قرار مي گيرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92