دانلود پایان نامه ارشد ارتباط جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي و پايداري ديناميكي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

4-1- نرم افزارFLAC:

این نرم افزار توسط شرکت ITASCA تهيه شده است و در مورد مدل سازي سازه هاي مختلف و تحليل پايداري در محيط هاي پيوسته کاربرد دارد. به عبارتي اگر دسته درزه هاي منطقه ميرا بوده و با يکديگر تداخل نداشته باشند و يا منطقه يکپارچه باشد FLAC يک گزينه مناسب است. اين نرم افزار با توجه به قيمت مناسب، مدل سازي کارآ، تحليل دقيق و نيز سرعت عمل در محاسبات عموميت زيادي يافته است و يکي از پرکاربردترين نرم افزارها مي باشد.

یك برنامه تفاضل محدود دو بعدی برای محاسبات مهندسی می باشد. این برنامه رفتار ساختارهای خاك، سنگ و یا دیگر مواد را كه ممكن است هنگام نزدیك شدن به محدوده شكست، رفتارهای گوناگون از خود نشان دهند را مدل سازی می كند که مواد به صورت اجزا یا مناطق نشان داده می شوند. این اجزا شبكه ای را كه كاربر برای مدلسازی موضوع مورد نظر طراحی كرده است راتشكیل می دهند. اجزا می توانند بر طبق خواص داده شده، شكسته شوند یا جریان یابند و شبكه می تواند تغییر شكل دهد و یا جابجا شود.

اگرچه FLAC در اصل برای كاربردهای مهندسی عمران و معدن طراحی شده است، اما قابلیت زیادی برای حل مسائل مكانیك نیز دارد. ساختار های متعددی در این برنامه وجود دارند كه مدل سازی موادی را كه رفتارشان بسیار غیر خطی می باشد را ممكن می سازد. علاوه بر این FLAC امكانات خاص دیگری نیز دارد:
• مدل سازی صفحاتی كه ممكن است در آنها لغزش یا جدایش اتفاق بیفتد.

  • طرح های تنش و كرنش صفحه ای و مدل های هندسی.
  • مدل المانهای ساختاری برای مدلسازی نگهداری.
  • امكان رسم پلات و مشاهده چشمی تغییرات.
  • امكان آنالیزهای دینامیكی.
  • امكان مدلسازی خزش و رفتار ویسكوالاستیك.
  • امكان مدل كردن تاثیر تغییرات حرارتی.
  • امكان مدل كردن جریان آب زیر زمینی و توزیع فشار آن.
  • امكان افزودن امكانات جدید مورد نظر كاربر با زبان C توسط كاربر.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92