دانلود پایان نامه ارشد آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

تکه هایی از متن :

2-7-3 مودهای گسیختگی برشی در تیر تقویت‌شده با مصالح FRP

2-7-3-1 انواع مكانيزم برشی تیر تقویت‌شده به روش EBR

2-7-3-1-1 گسیختگی برشی با پارگی ورق FRP

این نوع گسیختگی اغلب اوقات به وسیله یک ترک برشی کششی قطری اتفاق می‌افتد. ترکهای خمشی عمودی ابتدا در وجه کششی تیر به وجود می‌آیند. یک ترک نزدیک تکیه‌گاه ممکن است به سمت محل اعمال بار گسترش یابد و سبب به وجود آمدن یک ترک مورب گردد. در برخی موارد یک ترک مورب ممکن است به صورت ناگهانی رخ دهد. همراه با عریض شدن ترک قطری، FRP سرانجام به کرنش نهایی می‌رسد. پاره شدن FRP در طول ترک قطری روی سطح بتن رخ داده و سبب گسیختگی کامل تیر به صورت ترد می‌گردد. عدم پیوند نسبی FRP در دو سطح کناری تیر غالباً قبل از گسیختگی اتفاق می‌افتد ولی در نهایت گسیختگی در اثر پاره شدن FRP رخ می‌دهد. بنابراین عدم پیوند[1] FRP نمی‌تواند بر ظرفیت برشی این مد اثر بگذارد. داده‌های آزمایشی موجود ولی محدود، نشان می‌دهد که همواره همه‌ی تیرهای دورپیچ شده یا برخی ازتیرهای ژاکت شده‌ی U شکل در این مد فرو می‌ریزند.

2-7-3-1-2 گسیختگی برشی بدون پارگی ورق FRP

روند گسیختگی در این مد لزوماً مشابه با گسیختگی برشی ناشی از پارگی FRP می‌باشد مگر اینکه FRP در گسیختگی ناشی از این مد پاره شود. FRP می‌تواند بعد از فرو ریختن تیر، مقدار قابل ملاحظه‌ای بارتحمل کند.

2-7-3-1-3 گسیختگی برشی ناشی از عدم پیوند یا چسبندگی ورق FRP

گسیختگی یک تیر بتنی تقویت شده ممکن است برای برش در اثر از بین رفتن پیوند بین بتن و FRP بوجود بیاید. زمانی که FRP جهت لایه لایه شدن[2] آماده می‌شود، تیر به سرعت فرو ریزد. شکل‌پذیری تیر در این مد غالباً محدود می‌باشد. نتایج آزمایشهای موجود نشان می‌دهد غالباً همه‌ی تیرهای تقویت شده با پیوندهای FRP کناری و اکثر ژاکت‌های U شکل در این مد فرو می‌ریزند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

Author: 92