دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

تکه هایی از متن :

 

3-4-2- آزمایش چگالی نسبی دانه‌ها

این آزمایش براساس استاندارد 02-854ASTM D بر نمونه خاک ماسه اوتاوا، خاک رس و ماسه‌ رس‌دار انجام شده است. نتایج آزمایش در جدول 3-3 و 3-4 و 3-5 ارائه شده است.

 

جدول 3-3:  نتایج آزمایش چگالی نسبی خاک ماسه اوتاوا

دمای محیط

(C.)

وزن خاک ریخته شده

(gr)

وزن پیکنومتر(خالی)

(gr)

وزن پیکنومتر باخاک

(gr)

وزن پیکنومتر با آب و خاک

(gr)

وزن پیکنومتر با آب

(gr)

GS

 

g/cm3))

5/23 100 27/167 27/267 26/720 93/657 653/2

 

جدول3-4: نتایج آزمایش چگالی نسبی خاک رس

دمای محیط

(C.)

وزن خاک ریخته شده

(gr)

وزن پیکنومتر(خالی)

(gr)

وزن پیکنومتر باخاک

(gr)

وزن پیکنومتر با آب و خاک

(gr)

وزن پیکنومتر با آب

(gr)

GS

 

g/cm3))

22 100 28/127 28/327 4/686 68/626 47/2

 

جدول3-5: نتایج آزمایش چگالی نسبی خاک ماسه رس‌دار

دمای محیط

(C.)

وزن خاک ریخته شده

(gr)

وزن پیکنومتر(خالی)

(gr)

وزن پیکنومتر باخاک

(gr)

وزن پیکنومتر با آب و خاک

(gr)

وزن پیکنومتر

با آب

(gr)

GS

 

g/cm3))

19 100 25/127 25/227 45/688 45/627 57/2

 

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

Author: 92