دانلود پایان نامه آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

تکه هایی از متن :

2-4-2-2 رفتار فشاری

به طور‌كلي، تكيه كردن به مقاومت مصالح FRP در برابر تنش‌هاي فشاري توصيه نمي‌شود. پژوهشگران در آزمايشهاي متعدد نشان داده اند كه ظرفيت فشاري FRP‌ های کربنی‌، شيشه‌اي و آراميدي به ترتيب در حدود 78 و 55 و 20 درصد ظرفيت كششي آنهاست. اين كاهش ظرفيت به دليل كمانش موضعي الياف در داخل FRP است. مدول الاستیسیته‌ی فشاری مصالح FRP، معمولاً کمتر از مدول الاستیسیته کششی آن می‌باشد. به عنوان نمونه مدول الاستیسیته‌ی فشاری FRP‌ های کربنی‌، شيشه‌اي و آراميدي به ترتيب درحدود 85 و80 و100 درصد مدول الاستیسیته کششی آنها می‌باشد.(1)

2-4-2-3 رفتاربرشی

اغلب ميلگردهاي FRP نسبتاً ضعيف در برش درون لايه‌اي، جايي كه لايه‌هاي رزين بين الياف قرار مي‌گيرد، مي‌باشند. بدليل اينكه معمولاً هيچ لايه اليافي در عرض ميلگرد وجود ندارد، مقاومت برشي درون لايه‌اي به وسيله ماتريس پليمري نسبتاً ضعيف تامین می‌شود. جهت قرارگيري الياف در راستای  غير‌اصلي مقاومت برشي را نيز با توجه به زاويه‌ی قرار گيري افزايش خواهدداد. در مورد ميلگردهاي FRP ، اين كمبود مقاومت برشي مي‌تواند به وسيله تابيدن يا پيچيدن الياف جانبي عرضي در برابر الياف اصلي بهبود يابد.

2-4-2-4 رفتارچسبندگی

عملكرد چسبندگی مصالح FRP ، به طراحي فرآيند توليد، خصوصيات الیاف و رزین و شرايط محيطی بستگی دارد. براي مهار يك ميلگرد در بتن، نيروي چسبندگي مي‌تواند به وسيله‌ی عوامل زير منتقل شود:

– مقاومت فصل مشترك چسب كه چسبندگي شيميايي ناميده مي‌شود.

– مقاومت اصطكاك در فصل مشترك در برابر لغزش

– درگيري مكانيكي ميلگرد و بتن بدليل نامنظمي سطح

خصوصيات چسبندگي ميلگردهاي FRP مورد تحقيقات بيشماری از سوي تعداد زيادي محقق و از طريق انواع آزمایشات مختلف از قبيل آزمایش كششي و آزمایش همپوشاني قرارگرفته است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

Author: 92