دانلود پایان نامه:طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

تکه هایی از متن :

3-1 مقدمه

پلکسیس1 یک برنامه اجزا محدود است که به‌طور خاصی جهت تحلیل تغییرشکل و پایداری در پروژه‌های مهندسی ژئوتکنیک توسعه‌یافته است. روند وارد نمودن داده‌ها به‌صورت گرافیکی ساده این امکان را به وجود می‌آورد که نمونه‌های پیچیده اجزا محدود به‌راحتی و در کمترین زمان تولید و تحلیل شوند. انجام محاسبات به‌صورت خودکار و بر اساس روش قدرتمند اجزاء محدود است. در حقیقت در نرم‌افزار پلکسیس امکان مدل‌سازی مسائل پیچیده ژئوتکنیک نظیر اندرکنش خاک و سازه وجود دارد [26].

پلکسیس مجهز به امکاناتی جهت بررسی جنبه‌های مختلف سازه‌های ژئوتکنیکی پیچیده است. ورودی لایه‌های خاک، سازه‌ها، مراحل ساخت، شرایط بارگذاری و مرزی بر اساس دستورالعمل رسم ساده اتوکد[1] که امکان مدل‌سازی با جزئیات هندسه مقطع عرضی را فراهم می‌کند. از این هندسه مدل، مش بندی اجزاء محدود دوبعدی به‌سادگی ایجاد می‌گردد [26].

درروش المان محدود، زمین اصولاً به‌صورت پیوسته مدل می‌شود و ناپیوستگی‌ها می‌تواند جداگانه مدل شود. محیط مسئله به تعداد محدودی المان تقسیم می‌شود که در نقاط گرهی به هم متصل هستند. هر المان محدود است، یعنی هندسه مشخص و اندازه محدودی دارد. رابطه تنش-کرنش زمین با یک قانون رفتاری مناسب بیان می‌شود. تنش، کرنش و تغییرشکل با تغییر در شرایط زمین به وجود می‌آید. تنش، کرنش و تغییرشکل ایجادشده در یک المان بر رفتار المان‌های مجاورش تأثیر دارد. رابطه پیچیده بین المان‌های متصل‌به‌هم مسئله بسیار پیچیده ریاضی را ایجاد می‌کند. سیستم معادلاتی که مقادیر مجهول را به مقادیر معلوم مرتبط می‌کند برحسب یک ماتریس سختی بیان می‌شود. مدل‌سازی در نرم‌افزار پلکسیس ایجاد یک مدل اجزاء محدود، با ایجاد یک مدل هندسی که جایگزین مسئله مطلوب است، آغاز می‌گردد و یک مدل هندسی از نقاط، خطوط دسته‌ها و مجموعه‌ها تشکیل‌شده است. نقاط و خطوط توسط کاربر وارد می‌شوند. درحالی‌که دسته‌ها و مجموعه‌ها توسط برنامه ایجاد می‌شوند. علاوه بر این می‌توان مؤلفه‌های اساسی موضوعات سازه‌ای را جهت شبیه‌سازی پوشش تونل، دیواره‌ها به مدل هندسی اختصاص داد. پس‌ازاینکه مؤلفه‌های مدل هندسی ایجاد شد، باید مجموعه داده‌هایی را برای مدل‌سازی مصالح بسته به مدل رفتاری انتخاب‌شده برای تحلیل اجزا محدود در نرم‌افزار وارد نمود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

Author: 92