دانلود پایان نامه:شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

2-3-2-3 نفوذ پذیری

از بین رفتن خیلی سریع فشار آب منفذی اولیه با استفاده از ضریب نفوذ پذیری که قبل از تراکم اندازه گیری شده قابل توضیح نیست. بلکه خصوصیت ویژه­ای است که در محل­های تراکم دینامیکی مشاهده می­شود.

افزایش فشار آب منفذی باعث گسستن بافت­های جامد خاک (ایجاد ترک) شده و در نتیجه جریان آب در این ترک­های جدید متمرکز می­شود. تمایل به تشکیل ترک در خاک­های طبیعی محسوس است به خصوص اگر ساختمان خاک لایه­ای باشد، این مسئله برای خاک­هایی که دست نخورده­اند یا به طور مصنوعی یکنواخت شده­اند کمتر دیده می­شود [6].

با متمرکز بودن انرژی تراکم در محل­های مشخص شبکه پیش­بینی شده، ترک­های قائم ایجاد می­شوند و به طور منظم در اطراف نقطه ضربه پخش می­شوند؛ این مناطق زهکشی ترجیحی عموماً عمود بر امتداد کمترین تنش هستند. چشمه­های آب تحت شرایط زمین شناسی مشخص، چند ساعت پس از تراکم در نزدیکی گودی­ها ظاهر می­شوند که به وسیله این شبکه جریان آغاز و تغذیه می­گردند [6].

در موارد خاص ملاحظه شده است که تراکم نا منظم و بی قاعده، جریان دائمی این کانال­های طبیعی را منقطع می­سازد و جایگزینی مجدد به منظور طراحی بعدی و بهتر مراحل تراکم را مشکل­تر می­نماید [6].

همچنین در آزمایشگاه مشاهده شده وقتی تنش­های بین دانه­ای کاهش می­یابد، ضریب نفوذ پذیری افزایش می­یابد و هنگامی که خاک روان می­شود، این ضریب به بیشترین مقدار خود خواهد رسید. در این حالت، فشار آب منفذی برابر فشار کل رو بار است. این مسئله نیز دلیلی است که در حین عملیات تحکیم دینامیکی در شرایط محلی عموماً منجر به روانگرایی می­شود، نفوذپذیری زیادی می­شود. این نفوذپذیری در آغاز همراه با فشار خیلی زیاد آب منفذی است. امواج ضربه، آبی را که جذب سطحی شده است، به آب آزاد تبدیل می­کنند و در نتیجه منجر به افزایش مقاطع عرضی کانال­های مویی می­گردد. حالت عکس وقتی اتفاق می­افتد که خاک در اثر پدیده بندش دوباره سازی شود. لازم به ذکر است که این اطلاعات به علت آنکه اندازه گیری تغییرات ضخامت لایه­های آب جذب سطحی عملی نیست، فقط می­تواند به عنوان یک حدس مطرح شود [6].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

Author: 92