جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی۹۳- قسمت ۴۰

شاخ دندانه محال بزن

بیخ بتخانه خیال بکن

در ره حق بلای هستی روب

هر چه جز هستی خدای بروب

شاعر در این ابیات دینی و اخلاقی و عرفانی بیان می دارد: (( لا حول و لا قوه الاّ با لله العلی العظیم)) نیست نیرو و قوتی مگر خدای تعالی را و آن را برای راندن دیو خوانند.و در جهانی که نفس اماره بر آدمی حاکم است چه بسیار دیوان ( ابلیس آدم روی ) که خود لا حول بر زبان دارند تا دیگران را بفریبند و از لاحول دیگران نیز ترس ندارند. و وقتی لا حول از زبان کسی بر آید که خود دیو است و دیو از آن ترسی نداشته باشد ، پس بداند که لا حولش را خداوند نپذیرفته است. دیو دین را با لاحولی گریزان کن که از سر اعتماد و اعتقاد باشد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

در جهانی که طبع بر کارست

دیو لاحول گوی بسیارست

چون ز لاحول تو نترسد دیو

نیست مسموع لابه نزد خدیو

دیو دین را ز اعتماد به قول

منهزم کن به سیلی لاحول

دیو دین آنگهی ز تو برمد

که ز تو گند معصیت ندمد

ابیات مذکور وصف دو گروه از مردمان است. یکی آنان که حقیقتاً مردم را به سوی خداوند فرا می خوانند (داعیان الله ). اینان کام پر زهر و خانه پر تریاک دارند (تلخ گفتارند ) کسی را با زبان چرب نمی فریبند. حقیقت گویند. و گفتار و رفتارشان داروی هر دردی است. اگر زمین پر از گناه گردد قلک اند که گردی از گناهان بر دامن آنان نمی نشیند و جهان با وجود آنان نمکین ودل چسب می شود.ولی گروه دیگری هستندکه داعیان دروغینند(داعیان جاه)…

یک جهانند زیر این افلاک

کام پر زهر و خانه پرتریاک

چون زمین پر بزه شود فلکند

چون جهان بی مزه شود نمکند

این همه داعیان الله اند

باز آنها که داعی جاه اند

مدیر سایت

Next Post

گوگل ادوردز برای چه نوع تبلیغاتی مناسب می باشد ؟

ش دسامبر 5 , 2020
تبلیغات  در گوگل یکی از انواع پلتفرم های تبلیغاتی می باشد که امروزه توسط بسیاری از کسب و کارها مورد استفاده قرار می گیرد. گوگل ادوردز و یا همان تبلیغات گوگل در مقایسه با سایر پلتفرم های تبلیغاتی از انعطاف پذیری بیشتر برخوردار می باشد و می تواند یکی از سکوهای پرتاب […]