توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

2-1-1  منحنی­ های شکنندگی تجربی

   منحنی­های شکنندگی بر اساس مشاهدات اطلاعات مربوط به آسیب ­های سازه ­ای به دست آمده از   زلزله­ های گذشته به دست می­آید. این منحنی­ها انواع مختلف سازه را مشخص نمی کنند. یعنی تأثیر پارامتر های مکانیکی ساختمان، عملکرد ساختمان ( استاتیکی یا دینامیکی )، تغییرات ورودی (حوزه ی فرکانسی ) و … در نظر گرفته نمی شود. بنابراین این روش برای تعیین سطح خرابی یک سیستم خاص مناسب نمی­باشد.

منحنی­هاي شکنندگی تجربی، اغلب همراه با کمبود داده می­باشند و فقط قابل استفاده در مناطق محدود هستند ولی از آنجایی که منحنی ­هاي شکنندگی تجربی برگرفته از مشاهدات خسارت­ هاي ناشی از زلزله­هاي واقعی روي سازه هستند، نقش اجتناب ­ناپذیري در مطالعه روي منحنی ­هاي شکنندگی ایفا  می­کنند. منحنی هاي شکنندگی تجربی در صورت تعیین براساس داده­ هاي خرابی به تعداد کافی       می­توانند به عنوان معیار در برآورد صحت منحنی­ هاي شکنندگی تحلیلی و آن دسته از منحنی ­هاي آزمایشگاهی که فقط تحت شرایط آزمایشگاهی ایجاد می­شوند، مورد استفاده قرار داده شوند ( نیلسن، 2005 ).

منحنی­ های شکنندگی تجربی دارای محدودیت ­های زیر می­باشند:

  • محدودیت اول این است که دست ­یابی به تعداد کافی از یک سازه­ی خاص که در یک سطح خرابی قرار می­گیرند، بسیار سخت و حتی غیر ممکن است. این محدودیت، موردي است که رسیدن به نتایج آماري دقیق را مشکل می­کند( شینوزوکا ، 1998 ). از این رو باید تعداد کافی از سازه ­هایی که تحت یک حالت خرابی واقع می­شوند در دسترس باشند. بنابراین اعتبار این نوع منحنی­ هاي شکنندگی کاهش می­یابد.
  • محدودیت دوم وابستگی نتایج به ثبت شدت ­هاي زمین­ لرزه می­باشد ( باسوز و کیرمدجان، 1999 )
  • محدودیت سوم، مغایرت نظرات بازرسین در اختصاص سطوح خرابی است ( باسوز و کیرمدجان، 1999 ).

از این رو عدم قطعیت­ هاي زیادي در منحنی­ هاي شکنندگی تجربی وجود دارد و استفاده از این روش در مناطقی که تجربه­ی تعداد زلزله­های کافی را نداشته باشند قابل قبول نیست.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

Author: 92