تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

  • توپوگرافی منطقه :
  • در بعضی مناطق، تقاطع­هاي غیر­همسطح تنها گزینه­اي هستند که توجیه اقتصادي دارند. نوع توپوگرافی سایت ممکن است به گونه­اي باشد که نیازهاي طرح را برآورده کند و انواع دیگر تقاطع قابل اجرا نباشند یا هزینه­اي برابر یا بیش از تقاطع غیر همسطح داشته باشند.

 

  • کنترل دسترسی :
  • دستیابی به یک بزرگراه با بالاترین حد تحرك و دسترسی کنترل شده بین دو نقطه معیاري براي صدور مجوز تقاطع غیرهمسطح یا تبادل در تقاطع یک راه اصلی با فرعی است. با وجود این که کنترل دسترسی و حذف پارکینگ و ترافیک عابر پیاده مهم هستند تقاطع غیرهمسطح یا تبادل در تقاطع یک راه اصلی با فرعی، ایمنی را افزایش می­دهد. لذا کلیه تقاطع­هاي آزادراه باید به صورت غیرهمسطح یا تبادل طراحی شوند و هدف اصلی یک جریان مداوم و روان ترافیک در مسیر اصلی است.

 

  • منفعت استفاده­کنندگان :
  • هزینه ناشی از تاخیر رانندگان در تقاطع­هاي پرتراکم همسطح معمولا بسیار بالاست. چنین هزینه­هایی شامل سوخت، روغن، تعمیرات و تصادفاتی است که به خاطر تغییرات سرعت اتفاق می­افتد. در تبادل­ها اگرچه معمولا مسافت بیشتري نسبت به تقاطع­هاي نظیر طی می­شود اما هزینه طی این مسافت اضافی بسیار کمتر از هزینه­هایی است که در تاخیر ناشی از توقف ایجاد می­شود. نسبت منافع احداث تبادل(کاهش هزینه استفاده کنندگان براي یک سال)، بر هزینه سرمایه­گذاري و توسعه آن ( بر حسب ارزش تبدیل شده براي یک سال)شاخص خوبی براي تعیین اقتصادي بودن تبادل است. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، طرح توجیه اقتصادي بیشتري دارد. مقایسه این نسبت براي گزینه­هاي طراحی، عامل بسیار مهمی در تعیین نوع و میزان اصلاحات است. اگر این نسبت براي یک پروژه محاسبه گردد، نسبت بزرگتر از یک، بدین معنی است که طرح از لحاظ اقتصادي توجیه پذیر است. به علاوه تبادل­ها معمولا براي توسعه­هاي مرحله­اي طراحی می­شوند و توسعه­هاي مقدماتی ممکن است سودهاي زیادي حتی بیشتر از توسعه­هاي آتی در بر ­داشته باشد. ]5[
  • تاسیسات معارض : تاسیسات زیرزمینی و زیرساختی از مهمترین مباحث در زمینه احداث هر پروژه­اي می­باشد. این تاسیسات به جهت اهمیتی که به لحاظ ساخت و قرارگیري در اعماق زمین دارند و از سویی هریک از آنها در حوزه ارگان­ها و نهادهاي مختلفی هستند، هم به لحاظ ساخت و مکانیابی مجدد و هم به لحاظ هماهنگی حقوقی میان نهادهاي مختلف، تاخیر زمانی زیادي را در روند پروژه پدید می­آورند. لذا گزینه­اي را بایستی انتخاب نمود که تا حد امکان داراي کمترین تعارضات با تاسیسات زیرزمینی باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

Author: 92