تعیین رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

2-2-2-2   طبقه بندی اتصالات از نظرمقاومت       

الف)اتصالات با مقاومت کامل:

اتصالاتی هستند که ظرفیت تحمل لنگر آنها بزرگتر یا مساوی ظرفیت تحمل لنگر(لنگرپلاستیک) تیرمتصل به آن است .

ب) اتصالات با مقاومت جزئی:

اتصالاتی هستند که ظرفیت تحمل لنگر آنها کمتراز ظرفیت تحمل تیر متصل به آن است .

 

 

2-2-2-3  طبقه بندی اتصالات از نظر شکل پذیری

الف)اتصالات با شکل پذیری کامل:

اتصالاتی می باشند که ظرفیت چرخش پلاستیک آنها بزرگتر یا مساوی ظرفیت چرخش پلاستیک تیرمتصل به آن است به عبارت دیگر اتصالی شکل پذیر تلقی می شود که تحت اثر بارهای متناوب و بدون افت مقاومت بیش از 20%بتواند بیشتر از 03/0 رادیان دوران کند در غیراینصورت اتصال ترد خواهد بود .

ب) اتصالات با شکل پذیری جزئی:

اتصالاتی هستند که ظرفیت چرخش پلاستیک آنها کوچکتر از ظرفیت تیر اتصالی باشد .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92