تعیین دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه ها:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  بررسي دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه ها 

تکه هایی از متن :

  • نسبت بحراني

 

زماني­كه برخي كاني­ها مانند اوپال، كلسدوني، كريستوباليت، تريديميت، كوارتزهاي نهان بلورين و ميكروبلورين و احتمالاً شيشه آذرين به مقداري كم (در بعضي مواقع حتي به ميزان يك درصد) در سنگدانه مصرفي بتن وجود داشته باشد، حداكثر انبساط بتن مي­تواند در اين شرايط حادث شود. به اين درصد خاص كه حداكثر ميزان انبساط را ايجاد مي­نمايد، نسبت بحراني گفته مي­شود. سنگ­هايي مانند چرت نيز مي­توانند داراي نسبت بحراني باشند. در چرت­ها نسبت بحراني مي­تواند بين 5 تا 50 درصد تغيير كند. به نظر مي­رسد كه نسبت بحراني به شدت واكنش­زايي وابسته باشد. يعني هر چه ميزان واكنش­زايي بيشتر باشد نسبت بحراني كمتر است.

در شرايطي كه ميزان سنگ يا كاني موجود در سنگدانه­هاي مصرفي بتن كمتر از نسبت بحراني بوده، در نهايت انبساط كمتري حادث شده است. نسبت بحراني مي تواند تحت تأثير ميزان قلياي موجود در بتن، اندازه دانه­هاي سنگدانه­ی فعال و نسبت آب به سيمان بتن قرار گيرد. در قرضه­ها يا معادن سنگ كه مواد متشكله سنگدانه­ها از يك نقطه به نقطه ديگر تغيير مي­كند، توجه خاصي بايد به ارزيابي كاني­ها و سنگ­هايي معطوف شود كه داراي نسبت­هاي اختلاط مختلف از سنگدانه مشكوك به نشان دادن نسبت بحراني از خود مي­باشند. اين نسبت بحراني در آزمايش­هاي ملات منشوري و تعيين انبساط نمونه­هاي بتني قابل مشاهده است. در صورتیکه میزان قلیایی معادل سیمان بیشتر از 6/0 درصد باشد احتمال وقوع واکنش قلیایی سنگدانه­ها در صورت وجود سنگدانه­های فعال محتمل می­باشد [38].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه ها 

Author: 92