تعیین خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی :دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

تکه هایی از متن :

۲-۴-۳- آزمایش تراکم[1]

۱-۲-۴-۳- مقدمه

هدف از تراکم، کم کردن تخلخل خاک یعنی کاهش فضای خالی می­باشد که فرآیند آن بهبود خواص مهندسی خاک خواهد بود. بدین معنی که وزن مخصوص و مقاومت برشی خاک افزوده شده، نشست آن در برابر بارگذاری کاهش یافته و نفوذ پذیری آن تقلیل می­یابد.

۲-۲-۴-۳- اساس آزمایش

به خاک مقداری آب زده و به آن انرژی می­دهیم و این عمل را آنقدر ادامه می­دهیم تا حفرات هوا کاسته شود. آب سبب روغن کاری روی دانه­ها شده که هرچه مقدار آب افزایش پیدا کند این روغن کاری بهتر می­شود و نتیجتا دانه ها بهتر جایگیری کرده و جاهای خالی را پر می­کنند. ولی این افزایش آب حدی دارد، زیرا اگر مقدار آب بیش از مقدار مورد نیاز باشد انرژی وارده را بدون تغییر شکل جذب کرده و مانع از آن می­شود که انرژی به دانه­های خاک وارد شده و آن­ها را جابه­جا نماید. اصطلاحا رطوبتی که بهترین روغن کاری را انجام می­دهد رطوبت بهینه یا اپتیمم نامیده می­شود. انرژی فوق در آزمایشگاه توسط چکش­های استاندارد که از ارتفاع معینی بر روی قشر معین از خاک سقوط می­نمایند تأمین می­شود.

بر اساس آیین نامه دو روش برای تراکم در آزمایشگاه وجود دارد که به شرح ذیل می­باشد.

الف- روش آشتوی استاندارد که با چکش ۲/۲۷ کیلوگرمی و ارتفاع سقوط ۳۰/۵ سانتیمتر انجام می­شود.

ب- روش آشتوی اصلاح شده که با چکش ۴/۵۴ کیلوگرمی و ارتفاع سقوط ۴۵/۷۲ سانتیمتری انجام می­شود.

در این تحقیق به منظور تراکم خاک از آزمایش تراکم استاندارد استفاده شد.

[1] – این آزمایش طبق استاندارد  ASTM D 698-78 می­باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

Author: 92