تعیین تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي روپيلن:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

تکه هایی از متن :

 1-10. مقايسه اثر نوع­ هاي مختلف الياف از نظر جنس در بتن اليافي

  • سونگ و هوانگ[1] از دانشگاه دفاع ملي تايوان در سال 2004 تحقيقاتي را بر روي خواص مقاومتي بتن مسلح به الياف پلي­پروپيلن و نايلون انجام دادند که در آن توان مقاومتي بتن مسلح به الياف PP  در مقابل بتن مسلح به الياف نايلون مورد مقايسه قرار گرفت، در اين تحقيق از الياف رشته اي و نازک PP به مقدار 6/0 درصد استفاده گرديد]18[، در بتن مسلح به الياف نايلون تنشهاي فشاري و کششي و مدول گسيختگي به ترتيب 3/6 و 7/6 و 3/4  درصد نسبت به بتن مسلح به پلي­پروپيلن افزايش يافتند. ولي در آزمايش ضربه ايجاد اولين ترک و گسيختگي نهايي در بتن نايلون دار زودتر رخ داد. همچنين در کاهش ترکهاي پلاستيک الياف پلي­پروپيلن موثرتر واقع شدند. علت اينکه الياف نايلون تنش کششي را بيشتر افزايش داد خوب پخش شدن در بتن تشخيص داده شد.
  • پري[2] در سال 2003 از الياف کوتاه و بلند پلي­پروپيلن با مقاومت بالا و از نوع منفرد جهت مسلح کردن کف سازي خارجي استفاده کرد]19[. او گزارش داد که فرسايش سطح کف سازي ها موجب در معرض ديد قرار گرفتن و بيرون زدگي الياف فولادي مي­گردد. چه کف سازي، براي پياده­روها باشد چه براي عبور وسايل نقليه، اين امر مي­تواند خطرناک باشد. براي اين تحقيق دو آزمايش صورت گرفت، در آزمايش اول يک دال کوچک مخصوص کف­سازي خارجي حاوي الياف فولادي با انتهاي قلاب دار و طول 60 ميليمتر به مقدار  30 کيلوگرم بر مترمکعب و يک دال مشابه شامل الياف      پلي­پروپيلن به طول 50 ميليمتر به مقدار 9/6 کيلوگرم بر مترمکعب ساخته شد. براي آزمايش مقاومت خمشي و طاقت خمشي از روش آزمايش سه نقطه­اي استفاده گرديد. نتايج آزمايش خمش نشان داد که بتن مسلح به الياف فولادي به اندازه 53 درصد مقاومت خمشي را افزايش داده، در حالي که بتن شامل پلي­پروپيلن عدد 78 درصد را به ثبت رساند. همچنين در آزمايش دوم از لحاظ مقاومت خارجي در برابر فرسايش الياف فولادي 20 درصد و الياف پلي­پروپيلن 41 درصد افزايش را ايجاد کردند. پري نتيجه گرفت که الياف PP براي ساخت کف سازي ها از لحاظ کنترل ترک ها بهتر از الياف فولادي عمل مي­کنند.
  • در سال 2000 کيان و استرون[3] از دانشگاه دولتي چين و دانشگاه صنعتي هلند تحقيقاتي در مورد بتن مسلح به الياف PP و فولادي انجام دادند از الياف در محدوده 0 تا 95/0 درصد حجمي بتن استفاده شد، آزمايش خمشي چهارنقطه اي بر روي تيرهاي منشوري به ابعادcm  5×10×10 انجام شد]20[. نتايج پژوهش نشان داد که الياف فولادي بلند بر روي ظرفيت باربري و سختي شکست در دامنه جابجايي­هاي کوچک اثر مثبت دارند ولي در تغيير­مکانهاي بزرگ الياف بلند و محکم فولادي بهتر از الياف نرم PP  و الياف فولادي کوچک در ظرفيت جذب انرژي مي­باشند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

Author: 92