تعریف رضایت‌مندی زناشویی از نظر روانشناختی

آگوست 7, 2018 Off By 92
پایان نامه  

تاریخچه رضایتمندی زناشوی[1]

اگربخواهیم از تاریخچه رضایتمندی زناشویی اطلاعاتی داشته باشیم اول باید به ریشه های خونواده درمانی بپردازیم؛چون رضایت مندی زناشویی و بهبود در روابط زن و مرد هدف پایانی خونواده درمانی هستش
یعنی هدف اصلی خونواده درمانی اینه که حل مشکلات موجود رو آسون کنه و رشد سالم خونواده رو با دقیق شدن و فوکوس کردن بر رابطه بین فردی و اعضای مهم خونواده و شبکه اجتماعی بهتر کنه( موسوی،1385)
شروع نهضت خونواده درمانی،همزمان آخرای دهه 1940 و ابتدا دهه1950 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم و جلسه دوباره اعضای خونواده بعد از جدایی هاست
با این حال عقیده ها درباره ریشها و سرچشمهای این نهضت به قبل از این زمان برمیگرده
ناتان اکرمن [2]میگه: کلا میشه گفت که در چهل سال گذشته،اونم بیشتر تحت اثر نهضت آدم گرایانه – اگزیستانسیل،انحراف محسوسی از درمان فردی و فرایندهای روانی به طرف عوامل اجتماعی،محیطی و بین فردی بوجود آمده؛ تحولی که مثل ثمرات اون،پیدایش روشای گروهی در آموزش،مدیریت و درمانه( هی لی،ترجمه ثنایی،1375)

گلدنبرگ و گلدنبرگ[3] ( 1983 ) به پنج تغییر علمی و بالینی ً وصل اشاره میکنه که متفقاً صحنه رو واسه ظهور خونواده درمانی آماده کردن
این پنج بخش عبارتند از:

گسترش درمان روانکاوی واسه وسعت کامل مشکلات عاطفی که آخرسر شامل کار با کل خونواده هم شد؛
معرفی نظریه عمومی سیستمها با تأکیدی که بر شناخت روابط میان اجزای مؤلف یه کل یکی داشت؛
تحقیق راجبه نقش خونواده در پدیدآیی اسکیزوفرنی در یکی از اعضای خونواده؛
تغییر و ظهور بخش راهنمایی کودک و مشاوره زناشویی؛ 5- افزایش علاقه به فنون بالینی جدید مثل گروه درمانی)همون)
واسه درک چیزی که امروز روش زوم شده ضرورت داره،هرچند کوتاه،به سیر تغییر مشاوره خونواده بپردازیم
سازه های رضایت زناشویی[4]،موافقت زناشویی[5]و خوشحالی و راضی بودن زناشویی[6] از دیر باز در متون روان شناسی،به ویژه در متون خونواده درمانی،به طور گسترده دیده میشه
هدف پایانی تموم خونواده درمانگرها جدا از راه ها و فنون درمانی و نظریاتشان،رسیدن به رضایت و موافقت خونواده های نامتعادله(حیدری،1385)

2-3-تعریف رضایت مندی زناشویی

آدم برحسب ذات و طبیعت خود نیازمند همدلیه که با اون زندگی کنه و در کنار اون به آرامش برسه
از پایهً وجود یه ازدواج توأم با رضایت محل رد و بدل کردن و تلاقی احساسات و احساسات مثبت بین زوجهاست و تشکیل خونواده بهنجار نقش زیادی در بهزیستی جامعه داره و احساس رضایت نقش زیادی در کارکردهای بهنجار خونواده داره (بنائیان،1386)
رضایت زناشویی یعنی برابری بین انتظاراتی که فرد اززندگی زناشویی داره و اون چیزیه که در زندگی اش تجربه می کنه
یکی ازمهمترین تعریفا به وسیله هاکینز انجام گرفته که ایشون رضایت زناشویی رو اینجور تعریف می کنه: احساس رضایت و لذت تجربه شده به وسیله زن و شوهر در هر وقتی که همه جنبه های ازدواجشون رو در نظر می گیرن( قائمی، 1381)
الیس رضایت زناشویی رو حاصل موافقت زن و شوهر در جنبه های جور واجور زندگی مشترک می دونه که استواری بنیان خونواده رو تضمین می کنه
رضایت زناشویی یعنی احساسات عینی از خوشحالی، رضایت ولذت تجربه شده به وسیله زن و شوهر
رضایت مندی زناشویی رو بیشتر به شکل نگرشا یا احساسات کلی فرد درباره همسر و رابطه اش تعریف می کنندیعنی رضایت مندی زناشویی یه پدیده داخل فردی و یه برداشت فردی از همسر و رابطه س
اینجور تعریفی از رضایت مندی زناشویی، بیان کننده اینه که رضایت مندی یه معنی تک بعدی و نشون دهنده آزمایش رضایت مندی زناشویی نتیجه توافق زناشویی کلی فرد دربار همسر و رابطه اشه، و به شکل داخلی احساس می شه
اصطلاح توافق زناشویی، رابطه مناسب زن و شوهر رو توضیح می ده
در مورد توافق بالا، هر دو زوج، به شکلی رفتار، تصور و ادارک می کنن که انگار نیازها و انتظار هاشون برآورده شده و چیزی وجود نداره که در روابطشون خلل بسازه
در ازدواج بدون توافق زناشویی، مشکلات موجود میان زن و شوهر به حدی زیاده که اونا رو از احساس برآورده شدن نیازها و انتظارات باز می داره
بیشتر زن و شوهرا، جایی بین این دو انتها قرار دارن و زمینه هایی از توافق و نبود توافق رو تجربه می کنن(کلینکه[7]، ترجمه محمدخانی،1383)

رضایت مندی زناشویی، یه معنی کلیه که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی احساس می شه
از طرفی رضایت مندی زمانی اتفاق میفته که روابط زن و شوهر در همه حیطها بهنجار گزارش شه
پس،محققان واسه آسونی در امتحان، هم اینکه عملیاتی کردن این معنی، رضایت مندی زناشویی رو به چار بٌعد اساسی تقسیم کردن :

الف) جاذبه: یعنی جنبه ای از یه شئ، یه فعالیت یا یه شخص، که بر انگیزاننده پاسخای نزدیکی در بقیه باشه؛ تمایلی واسه نزدیک شدن به یه شی، فعالیت یا شخص که در رضایت زناشویی جاذبه های بدنی و جنسی آدم روش زوم شده( فدری،1389)

ب) تفاهم: ارتباطی بر اساس پذیرش دو طرفه، راحت و بدون نا آرومی و نگرانی خاطر که بین دو نفر برقرار می شه(میراحمدی زاده،1387)

ج) نگاه: یه جور سوگیری عاطفی داخلی که عمل یه فرد رو تبیین می کنه
در اصل، این تعریف در برگیرنده قصد و قصد فرده؛

د) : سرمایه گذاری: منظور از این عبارت اینه که هر کدوم از زن و شوهرا واسه بهتر ساختن رابطه و هم خوشایندی طرف مقابل، کارایی رو انجام میدن و یا از انجام اون خود داری می کنن
به بیان دیگه، مقابله به مثل کردن، وقتی که رفتار طرف مقابل پاداش دهندهه، و دوری از انجام عمل دوطرفه، وقتی که رفتار ایشون پاداش دهنده نیس( همون)

تعریف دیگه رضایت مندی زناشویی یعنی: حالتی که طی اون زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی ورضایت دارن( جدیری،1388)
وینچ عقیده داره که رضایت مندی زوجی برابری بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظاره؛ یعنی برابری بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی داره و چیزی که در زندگی خود تجربه می کنه(فاضل،1390)
هاوکینز و وینچ (1374) میگن که رضایت زناشویی، یعنی احساسات عینی از خوشحالی، رضایت و لذت تجربه شده به وسیله زن یا شوهر، موقعی که همه جنبه های ازدواجشون رو در نظر می گیرن
رضایت زناشویی از برابری بین وضعیتی که مورد انتظاره و وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی بدست میاد، ، نگاه مثبت و لذت بخشیه که زن و شوهر از جنبه های جور واجور روابط زناشویی خود دارن(نیکولز[8]،ترجمه دهقانی،1387)

بنر و هیل [9](1990) رضا مندی زناشویی رو نتیجه توافق زناشویی دونسته ان که رابطه مناسب بین زن و شوهر رو توضیح می ده
اونا می نویسند: «وقتی که زن و شوهر به اندازه خیلی از برآورده شدن نیازها و انتظاراتشان در رابطه زناشویی رضایت داشته باشن، رضا مندی زناشویی رو گزارش می کنن» (جدیری،1388)
هم اینکه آلوجا[10]، باریو[11] و گارسیا[12](2007)  می نویسند: «رضا مندی زناشویی یعنی برونداد به وجود اومده توسط یه سری از عوامل مثل حل اختلاف موفقیت آمیز، یا موفقیت در فعالیتای مربوط به خوش حالی در مراحل ازدواج» (همون)

اولسون و السون [13](1997) و فاورز و السون(1993)  با جمع بندی و بررسی همه جنبه های مطرح شده به جنبه های «مسائل شخصیتی»، «رابطه دوتایی»، «حل اختلاف»، «مدیریت مالی»، «فعالیت اوقات فراغت»، «رابطه جنسی»، «پرورش بچه»، «رابطه با فامیل و دوستان» و «جهت گیری مذهبی» است (احمدی،1384)
تحقیقات داخل کشور نشون میده، عوامل اقتصادی، مذهبی، آداب و سنن اجتماعی، ارضای عاطفی، ارضای جنسی و تفاهم فکری می تونه رضا مندی زناشویی رو به ارمغان بیاره(جامپالسکی[14]،ترجمه مقدم،1391)
بازم که اُدل توافق در ارزشا رو با رضایت مندی زناشویی در رابطه می دونه(ادل[15]،1998)

[1] – marital satisfaction

[2]- Nathan w
Ackerman

[3] -Goldenberg&Goldenberg

[4]- marital satisfaction

[5] – marital adjustment

[6]- marital Happiness

[7] – Klinke

[8] – Nichols

[9] – Banner & Hill

[10] -Aluja

[11] -Barrio

[12] – Garcia

[13] – Olson & Olson

[14] – Jampalsky

[15] – Odell